Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke partij kunt u van 4 januari tot en met 1 februari 2021 terecht bij de balie van burgerzaken in het stadskantoor, Hoogstraat 11 te Enkhuizen.

Afspraak maken

U kunt voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer: 140228 of 0228-360100.
Op maandag 25 januari 2021 van 13.00 tot 14.00 uur kunt u zonder afspraak terecht bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis.

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het gemeentehuis. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar. Nadat de medewerker uw ondersteuningsverklaring heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de politieke partij.

Meer informatie over een ondersteuningsverklaring

Wilt u meer informatie over het afleggen van een ondersteuningsverklaring, kijk dan op de website van de kiesraad.