Onroerendezaakbelasting

 • twee soorten belasting: gebruikersbelasting voor bedrijfspanden en eigenarenbelasting voor woningen en bedrijfspanden
 • bedrag dat u betaalt is afhankelijk van de waarde van uw huis of bedrijfspand (WOZ waarde)
 • situatie op 1 januari van het betreffende jaar bepaalt wat en hoeveel u moet betalen

Contact opnemen

Heffing OZB-gebruikers

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar gebruiker van een bedrijfspand bent geweest

Heffing OZB-eigenaren

 • u moet OZB betalen als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of onbebouwd perceel grond.

 • datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar

 • als u verhuist betaalt u voor het hele jaar voor het oude huis, en niet voor het nieuwe huis. Wel verrekent de notaris dat meestal met u bij verkoop

 • ook geldig voor bedrijfspanden

Meer weten

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
 • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
 • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
 • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag

Meer informatie

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen van de gemeente Enkhuizen

Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar. De behandeling van een WOZ bezwaar dient te te worden afgehandeld in het lopende kalenderjaar.

Bezwaar maken tegen WOZ en/of gemeentelijke belastingen met DigiD

 

pdf Bezwaarformulier belastingen Enkhuizen (PDF, 221.14 KB)Bestand voorlezen

Kosten 2021

Percentage over de economische waarde:

 • eigenarenbelasting woningen 0,0971%
 • eigenarenbelasting bedrijven  0,3414%
 • gebruikersbelasting bedrijven 0,2555%