Ontwikkeling Hoogstraat-Zilverstraat

Woningbouw in het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen: de gemeente werkt in samenwerking met de omgeving toe naar een programma van eisen voor woningbouw en openbare ruimte op het (deels braakliggend) terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat. 

Wat gaat er gebeuren op deze locatie?

ZilverstraatNadat eerdere ideeën voor deze locatie niet tot uitwerking kwamen, worden nu de eerste stappen gezet om te komen tot een plan voor nieuwbouw en voor de openbare ruimte. De ontwikkeling van de locatie Hoogstraat-Zilverstraat bestaat uit een ontwerp en plan voor woningbouw. Daarnaast wordt de openbare ruimte (opnieuw) ingericht met voldoende parkeerplaatsen en groen en met aandacht voor het water. Denk hierbij aan de mogelijkheid van een wandeling langs het water van de Oosterhaven.

Wanneer vindt de uitvoering van het plan plaats?

Uitvoering van het plan is nog ver weg; het project zit nu in de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alle benodigde informatie verzameld om uiteindelijk te komen tot een Programma van Eisen. In een Programma van Eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp, maar ook wensen en ideeën van bewoners en belangstellenden. Het Programma van Eisen wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd voor een besluit.

Informatie en klankbordgroep voor omwonenden en belangstellenden

Met (digitale) bijeenkomsten, deze webpagina en aanvullende informatie (waaronder een vraag- en antwoorddocument) informeren we u over wat er de komende periode staat te gebeuren. Omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd mee te denken over verschillende onderwerpen zoals de openbare ruimte, verkeer, parkeren en bouwvorm (passend in de oude binnenstad). Hiervoor wordt een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast willen we reacties ophalen via een enquête. Dit gebeurt allemaal in het voorjaar van 2021. De eerste (online) informatieavond is op maandag 1 maart. De klankbordgroep komt in de weken daarna bij elkaar. 

Goed om te weten

De ontwikkellocatie bestaat globaal uit het gebied aan de Hoogstraat/Zilverstraat en de Oosterhaven; het huidige stadskantoor en het braakliggende terrein. De toekomstige inrichting van de openbare ruimte hoort ook bij het project.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een link ontvangen voor de informatiebijeenkomst? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl