Oplevering Houtribdijk een wereldprimeur

14 juli 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft eind juni de versterkte Houtribdijk opgeleverd. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten, stormen aan die eens in de 10 duizend jaar voorkomen. Daarmee zijn omwonenden van het IJsselmeergebied de komende decennia beschermd tegen hoogwater.
                                                                                                   
Het project is binnen tijd en budget gebleven, ook al heeft de uitvoering deels plaats gevonden in tijden van corona. De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1100 km dijk en 500 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

 

Foto; Peter Leenen