Oud papier Drie Groene Eikels

8 juni 2018

Op de Drie Groene Eikels is de aanbiedplaats voor de papierinzameling veranderd. De wijziging is nodig vanwege de slechte toegankelijkheid voor de wagen op de Drie Groene Eikels. Op de nieuwe aanbiedplaatsen kan HVC het aangeboden papier en karton probleemloos inzamelen.

Nieuwe aanbiedplaatsen
Het papier en karton kan op onderstaande plekken geplaatst worden

  • Hoek Vrijdom – Kreupeltje - Drie Groene Eikels
  • Hoek Dijk - H.J. Schimmelstraat
  • Hoek bij Dekker rijwielhandel (voormalig locatie Aldi)
     

Digitale afvalkalender: online en als gratis app
Op inzamelkalender.hvcgroep.nl vindt u de online afvalkalender. Ook kunt u de gratis HVC afval-app downloaden.

Heeft u nog vragen?
Kijk op www.hvcgroep.nl of neem contact op via: 0800-0700.