Overlijden

 • aangifte doen in de gemeente waar de persoon is overleden
 • uitvaartondernemer doet meestal de aangifte
 • uitvaartondernemer kan aangifte digitaal doen via eHerkenning
 • als nabestaande mag men ook aangifte doen
 • aangifte aan de balie van het stadskantoor
 • neem geldig identiteitsbewijs mee

Digitale aangifte voor uitvaartondernemers

 • eHerkenning nodig
 • bij natuurlijke dood verklaring van overlijden arts (A-verklaring) uploaden
 • bij verzoek tot ontleding een wilsbeschikking uploaden
 • bij verzoek om uitstel een verklaring van een arts uploaden
 • de originele documenten levert u naderhand in of stuurt u op per post naar de gemeente gericht aan burgerzaken
 • het verlof ontvangt u van ons direct na verwerking digitaal per e-mail
 • het papieren verlof en het uittreksel van de overlijdensakte ontvangt u per post of kunt u afhalen op het stadskantoor

Digitaal doorgeven aangifte overlijden

Meer weten

 • de aangifte vindt plaats in Enkhuizen als de persoon hier is overleden
 • voor het doen van aangifte van overlijden is door de wet geen termijn gesteld. Er is wel een termijn gesteld waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden. Hiervoor staan 6 werkdagen
 • aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Uitvaartondernemers die in bezit zijn van eHerkenning kunnen de aangifte ook digitaal doen
 • als u zelf aangifte van overlijden doet, krijgt u nadat de gemeente de akte heeft opgemaakt een verlof tot begraven of crematie. Deze moet u afgeven aan de uitvaartondernemer
 • overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom contact op met de gemeente
 • na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de woongemeente

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden. Om iemand te kunnen begraven of cremeren, hebt u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden geeft die af.


Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Enkhuizen in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn.

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl

Bijzondere gevallen

In een aantal bijzondere gevallen kan een akte van overlijden worden opgemaakt:

 • als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor hebt u een verklaring van de rechtbank nodig
 • bij een levenloos geboren kind

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een doktersverklaring van het overlijden bij een natuurljke doodsoorzaak. Bij digitale aangifte moeten uitvaartondernemers deze verklaring uploaden
 • verklaring van geen bezwaar van de Officier van Justitie bij een niet natuurlijke doodsoorzaak
 • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter. Uitvaartondernemers kunnen deze inleveren bij de gemeente of zelf opsturen naar het CBS
 • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts
 • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
 • eventueel het trouwboekje voor bijwerken van de gegevens

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van de overlijdensakte kost  € 13,40