Paktuinen

Op 20 november 2019 was er een inloopavond georganiseerd waarbij het ontwerp van de Paktuinen is gepresenteerd. Op basis van alle reacties die wij hebben ontvangen hebben wij het ontwerp definitief gemaakt.

pdf Nieuwe situatie Paktuinen (PDF, 305.98 KB)Bestand voorlezen

Wijzigingen
Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het gepresenteerde ontwerp. Een aantal lichtmasten zijn verplaatst en de nieuw aan te leggen parkeervakken ter hoogte van deĀ  Drommedaris zijn komen te vervallen. Verder is het ontwerp afgestemd met ondernemers en de organisatie van de harddraverij.

Planning
Wij hebben aannemers gevraagd een prijsopgave te doen voor uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt er in mei een start gemaakt. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden iets later starter of langer duren.