Parkeer- en verkeersplan

Samen naar een leefbare binnenstad

De gemeente Enkhuizen gaat het parkeren en het autoverkeer in de binnenstad aanpakken. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, staan in het nieuwe parkeer- en verkeersontwikkelplan voor Enkhuizen. Doel van het plan is dat de binnenstad van Enkhuizen ook in de toekomst leefbaar blijft en de parkeer- en verkeersdruk vermindert. Het maken van het plan deden wij samen met inwoners en ondernemers.

Raadsvergadering
Op 26 januari 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het parkeer- en verkeersplan en de maatregelen die verder uitgewerkt kunnen worden. U kunt de raadsvergadering online volgen via deze link.

In onderstaande korte animatie krijgt u uitleg over het parkeer- en verkeersontwikkelplan.

Bekijk de animatie op YouTube

Parkeer- en verkeersontwikkelplan

Het autobezit in de binnenstad neemt nog steeds toe. De leefbaarheid en veiligheid staan steeds meer onder druk. Om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers zijn maatregelen nodig. In het nieuwe parkeer- en verkeersontwikkelplan staat de visie op de parkeer- en verkeerscirculatie in de komende jaren en de oplossingsrichtingen om de stad leefbaar te houden. Het plan is ook de leidraad om tot een nieuw parkeerbeleid te komen. Het college stelt de gemeenteraad voor eerst het parkeren in de historische binnenstad aan te pakken.

Maatregelen

Het college stelt de volgende maatregelen voor:

  • parkeervoorzieningen maken aan de buitenrand van de stad;
  • invoeren betaald parkeren om bezoekersstromen te regeluren;
  • nieuw vergunningensysteem voor parkeren: een hoger tarief voor een 2e vergunning, opheffen blauwe zones en geen vergunning bij nieuwe ontwikkelingen (bestemmingsplan);
  • verkeer anders reguleren om de stad vriendelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Bijvoorbeeld door betere wandelroutes, parkeerplekken voor fietsen, straten autovrij of autoluw maken

Planning

Het Parkeer- en verkeersontwikkelplan is een leidraad. De gemeenteraad besluit over de  uitwerking van het plan. Daarna gaan we aan de slag met het onderzoeken en plannen van  concrete acties. De oplossingen en maatregelen worden niet tegelijk uitgevoerd. We pakken eerst aan wat snel en eenvoudig kan. Zoals het verbieden van grote vrachtwagens in de binnenstad. Voor andere maatregelen is meer onderzoek nodig. Daarom is het een plan voor meer jaren.

Participatietraject

Bijeenkomsten

De eerste maanden van 2020 spraken wij op verschillende bijeenkomsten met inwoners, raadsleden en ondernemers uit detailhandel, horeca- en toerismebranche over parkeren en verkeer in de binnenstad. Op deze bijeenkomsten zijn veel vragen aan de orde geweest zoals: Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en parkeren in de binnenstad? Hoe moet Enkhuizen er over 10 of 20 jaar uitzien? Welke oplossingen en kansen zijn er om de parkeer- en verkeersdruk in de binnenstad te beïnvloeden?

Informatieavond parkeren en verkeer 10 september 2020

Op donderdag 10 september 2020 hielden wij een vervolgbijeenkomst. Daar presenteerden we een terugkoppeling van de gesprekken uit de eerdere bijeenkomsten. Door de coronabeperkingen was het niet eerder mogelijk een vervolgbijeenkomst te plannen.

Uitwerking parkeer- en verkeersplan

Ook bij de verdere uitwerking van het parkeer- en verkeersontwikkelplan nodigen wij bewoners en ondernemers uit om mee te denken. 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Enkhuizen