Parkeer- en verkeersplan

Parkeer- en verkeersontwikkelplan

De gemeente Enkhuizen is bezig met het maken van een parkeer- en verkeersontwikkelplan. Met een nieuw parkeer- en verkeersontwikkelplan willen we dat de binnenstad van Enkhuizen ook in de toekomst leefbaar blijft door te zorgen voor minder parkeer- en verkeersdruk. Het maken van het plan doen wij samen met inwoners en ondernemers.

Bijeenkomsten

De eerste maanden van 2020 spraken wij op verschillende bijeenkomsten met inwoners, raadsleden en ondernemers uit detailhandel, horeca- en toerismebranche over parkeren en verkeer in de binnenstad. Op deze bijeenkomsten zijn veel vragen aan de orde geweest zoals: Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en parkeren in de binnenstad? Hoe moet Enkhuizen er over 10 of 20 jaar uitzien? Welke oplossingen en kansen zijn er om de parkeer- en verkeersdruk in de binnenstad te beïnvloeden?

Informatieavond parkeren en verkeer 10 september 2020

Op donderdag 10 september 2020 houden wij een vervolgbijeenkomst. Wij presenteren daar een terugkoppeling van de gesprekken uit de eerdere bijeenkomsten. Door de coronabeperkingen was het niet eerder mogelijk een vervolgbijeenkomst te plannen.

Op deze informatieavond houden we rekening met de huidige coronamaatregelen: we houden 1,5 meter afstand en er is plaats voor een beperkt aantal personen. Daarom houden we op deze avond 2 bijeenkomsten en is het nodig dat u zich aanmeldt. Inloop zonder registratie vooraf is helaas niet mogelijk!

  • Wanneer: 10 september 2020
  • Locatie: De Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2, Enkhuizen
  • Aanvang:
    •    1e bijeenkomst 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
    •    2e bijeenkomst 20.30 uur, inloop vanaf 20.15 uur

In verband met in- en uitgaande bezoekers verzoeken wij u niet eerder dan de aangeven tijd aanwezig te zijn!

  • Aanmelden is verplicht. Graag per persoon aanmelden.

Aanmelden informatieavond 10 september

Als de coronamaatregelen wijzigen kan dit invloed hebben op deze informatieavond. Wij houden u hierover op de hoogte via deze website, onze facebookpagina en in het gemeentenieuws in huis-aan-huis krant De Drom.

Vervolg

Op korte termijn ontvangt de gemeenteraad een voorstel over welke maatregelen verder uitgewerkt kunnen worden. Het vervolg is het maken van het uitvoeringsplan. Ook daarbij zullen wij de inbreng van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad betrekken.