Parkeer- en verkeersplan

Parkeer- en verkeersontwikkelplan

De gemeente Enkhuizen is bezig met het maken van een parkeer- en verkeersontwikkelplan. Met een nieuw parkeer- en verkeersontwikkelplan willen we dat de binnenstad van Enkhuizen ook in de toekomst leefbaar blijft door te zorgen voor minder parkeer- en verkeersdruk. Het maken van het plan doen wij samen met inwoners en ondernemers.

Bijeenkomsten

De eerste maanden van 2020 spraken wij op verschillende bijeenkomsten met inwoners, raadsleden en ondernemers uit detailhandel, horeca- en toerismebranche over parkeren en verkeer in de binnenstad. Op deze bijeenkomsten zijn veel vragen aan de orde geweest zoals: Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en parkeren in de binnenstad? Hoe moet Enkhuizen er over 10 of 20 jaar uitzien? Welke oplossingen en kansen zijn er om de parkeer- en verkeersdruk in de binnenstad te beïnvloeden?

Informatieavond parkeren en verkeer 10 september 2020

Op donderdag 10 september 2020 hielden wij een vervolgbijeenkomst. Daar presenteerden we een terugkoppeling van de gesprekken uit de eerdere bijeenkomsten. Door de coronabeperkingen was het niet eerder mogelijk een vervolgbijeenkomst te plannen.

Vervolg

In december 2020 ontvangt de gemeenteraad een voorstel over welke maatregelen verder uitgewerkt kunnen worden. Het vervolg is het maken van het uitvoeringsplan. Ook daarbij zullen wij de inbreng van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad betrekken.