Participatieraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de participatieraad

Contact opnemen met participatieraad

Commissieleden

 • Nel Rustenburg (voorzitter)
 • Kees Mos (secretaris/vice voorzitter)
 • Frans Tetteroo (penningmeester) 
 • Walter van Dam
 • Marit Galle
 • Marja Roemer
 • Irene Hemels
 • Anja Jansma
 • Joop Knukkel
 • Sam Verbeek
 • Paula de Vries-van Wijk

De Participatieraad Enkhuizen stelt zich graag voor

De Participatieraad bestaat uit inwoners van Enkhuizen die meedenken over sociale vraagstukken die spelen binnen Enkhuizen. Als raad zijn we een adviesorgaan van de gemeente, maar zijn we óók onafhankelijk.

Zorg, werk & inkomen

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (Wmo, jeugd- en participatiewet). Daarbij kun je denken aan de volgende beleidsterreinen: voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Inspiratie

De leden van de Participatieraad zetten hun kennis en ervaring in om goede adviezen uit te brengen die aansluiten bij wat leeft in Enkhuizen. Wij laten ons informeren en inspireren door de inwoners van Enkhuizen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Ons emailadres is participatieraadenkhuizen@gmail.com

Leden van de participatieraad

De raad bestaat momenteel uit de volgende leden (van links naar rechts):

Kees Mos (secretaris/vice voorzitter), Joop Knukkel, Elly Groot, Frans Tetteroo (penningmeester), Nel Rustenburg (voorzitter), Paula de Vries, Irene Hemels, Anja Jansma