Participatieraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de participatieraad

Contact opnemen met participatieraad

Commissieleden

 • Nel Rustenburg (voorzitter)
 • Kees Mos (secretaris/vice voorzitter)
 • Frans Tetteroo (penningmeester) 
 • Walter van Dam
 • Marit Galle
 • Marja Roemer
 • Anja Jansma
 • Joop Knukkel
 • Sam Verbeek
 • Paula de Vries-van Wijk
 • Selma Commandeur

De Participatieraad Enkhuizen stelt zich graag voor

De Participatieraad bestaat uit inwoners van Enkhuizen die meedenken over sociale vraagstukken die spelen binnen Enkhuizen. Als raad zijn we een adviesorgaan van de gemeente, maar zijn we óók onafhankelijk.

Zorg, werk & inkomen
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (Wmo, jeugd- en participatiewet). Daarbij kun je denken aan de volgende beleidsterreinen: voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Inspiratie
De leden van de Participatieraad zetten hun kennis en ervaring in om goede adviezen uit te brengen die aansluiten bij wat leeft in Enkhuizen. Wij laten ons informeren en inspireren door de inwoners van Enkhuizen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Ons emailadres is participatieraadenkhuizen@gmail.com

Leden van de participatieraad

De raad bestaat momenteel uit de volgende leden (van links naar rechts): Kees Mos (secretaris/vice voorzitter), Joop Knukkel, Elly Groot, Frans Tetteroo (penningmeester), Nel Rustenburg (voorzitter), Paula de Vries, Irene Hemels (geen commissielid meer) en  Anja Jansma. Niet op de foto: Walter van Dam, Marit Galle, Marja Roemer, Sam Verbeek en Selma Commandeur.

pdf Even voorstellen: Kees Mos (PDF, 72.79 KB)Bestand voorlezen pdf Even voorstellen: Frans Tetteroo (PDF, 228.69 KB)Bestand voorlezen pdf Even voorstellen: Nel Rustenburg (PDF, 315.96 KB)Bestand voorlezen pdf Even voorstellen: Anja Jansma (PDF, 120.98 KB)Bestand voorlezen