Participatieraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de participatieraad

Contact opnemen met participatieraad

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Cliëntervaringsonderzoek 2017

In april 2018 worden de vragenlijsten over 2017 rondgestuurd aan alle inwoners met een Wmo voorziening (scootmobiel, begeleiding, hulp bij het huishouden etc.). Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu en in de toekomst krijgt. Uw naam en uw adres worden alleen maar gebruikt voor het toezenden van deze vragenlijst.

Commissieleden

 • Hans van Huffelen (voorzitter)
 • Kees Mos (secretaris/vice voorzitter)
 • Frans Tetteroo (penningmeester) 
 • Elly Groot
 • Irene Hemels
 • Anja Jansma
 • Joop Knukkel
 • Nel Rustenburg
 • Lucas Schipper
 • Paula de Vries-van Wijk
 • Arie de Zeeuw

Vergaderingen

 • de participatieraad Enkhuizen vergadert in 2019 iedere 3e woensdag van de maand in Het Wapen van Enkhuizen
 • de aanvangstijd is 20.00 uur
 • in juli en augustus zijn er geen vergaderingen
pdf Participatieraad vergaderschema 2019 (PDF, 104.55 KB)Bestand voorlezen pdf Agenda vergadering participatieraad 20 november 2019 (PDF, 58.75 KB)Bestand voorlezen