Participatieraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de participatieraad

Contact opnemen met participatieraad

Cli√ęntervaringsonderzoek Wmo

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Commissieleden

 • Nel Rustenburg (voorzitter)
 • Kees Mos (secretaris/vice voorzitter)
 • Frans Tetteroo (penningmeester)¬†
 • Elly Groot
 • Irene Hemels
 • Anja Jansma
 • Joop Knukkel
 • Paula de Vries-van Wijk