Plan voor parkeren en verkeer binnenstad

22 januari 2021
De gemeente Enkhuizen gaat het parkeren en het autoverkeer in de binnenstad aanpakken. Op 26 januari neemt de gemeenteraad een besluit over het parkeer- en verkeersplan.

‎Bekijk de video op YouTube

De maatregelen die hiervoor nodig zijn, staan in dit nieuwe plan voor Enkhuizen.

Aantrekkelijke en leefbare binnenstad

Doel van het plan is dat de binnenstad van Enkhuizen ook in de toekomst leefbaar blijft en de parkeer- en verkeersdruk vermindert. En om te zorgen dat de historische kwaliteit van de stad behouden blijft. Het autobezit in de binnenstad neemt nog steeds toe. De leefbaarheid en veiligheid staan steeds meer onder druk. Om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers zijn maatregelen nodig.

Maatregelen

Het college stelt de volgende maatregelen voor:

  • parkeervoorzieningen maken aan de buitenrand van de stad;
  • invoeren betaald parkeren om bezoekersstromen te regeluren;
  • nieuw vergunningensysteem voor parkeren;
  • verkeer anders reguleren om de stad vriendelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Bijvoorbeeld door betere wandelroutes, parkeerplekken voor fietsen, straten autovrij of autoluw maken.

Planning

Het Parkeer- en verkeersontwikkelplan is een leidraad. De gemeenteraad besluit over de  uitwerking van het plan. Daarna gaan we aan de slag met het onderzoeken en plannen van  concrete acties. Wij zullen daarbij bewoners en ondernemers uitnodigen om mee te denken. De oplossingen en maatregelen worden niet tegelijk uitgevoerd. Wat snel en eenvoudig kan, wordt eerst aangepakt zoals het verbieden van grote vrachtwagens in de binnenstad. Voor andere maatregelen is meer onderzoek nodig. Daarom is het een plan voor meer jaren.

Informatie

In een korte filmanimatie op YouTube krijgt u uitleg over het parkeer- en verkeersontwikkelplan.
De raadsvergadering kunt u online volgen op https://enkhuizen.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op 26 januari ‘raad’. Daar vindt u ook de het plan en de stukken die daarbij horen.

Download

pdf Parkeer- en verkeersontwikkelplan Enkhuizen (PDF, 1.71 MB)Bestand voorlezen
pdf Uitwerkingen bijeenkomsten Parkeer- en verkeersplan Enkhuizen (PDF, 272.44 KB)Bestand voorlezen