Plannen Enkhuizer Zand

Plannen Recreatieoord Enkhuizer Zand gepresenteerd
De Ontwikkeling Recreatie Enkhuizer Zand BV (OREZ) heeft haar plannen voor het recreatiegebied gepresenteerd. Het college heeft de plannen enthousiast in ontvangst genomen. Wethouder Klaas Kok: “Fantastisch, een heel zorgvuldig verhaal en een prachtige invulling van alle functies binnen het gebied”. De plannen beslaan drie uitgewerkte onderdelen: het nieuw aan te leggen strand en openbaar gebied, de verplaatsing en invulling van de camping en de bouw van een vakantiepark.
 
Het strand
Het strand wordt verplaatst en aanzienlijk vergroot. In de huidige situatie is het strand 300 meter. Door de verlenging van het openbare strand in het IJsselmeer ontstaat een baai met 1000 meter strand plus 250 meter durfstrand (speciaal voor surfen etc.) Het strand is ca. 1250 meter lang met een gemiddelde breedte van 30 meter.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ

- Het gehele strand is openbaar toegankelijk
- Ligging op het zuiden
- Reddingsbrigade in het midden

In de plannen zijn ook de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen, wegen, fiets- en wandelpaden meegenomen. Het bestaande openbare zwembad wordt behouden en uitgebreid met een receptie voor het vakantiepark, indoor spelen, een aquaspraypark en fietsenverhuur.

De camping
De nieuwe camping wordt verplaatst naar de noordzijde van het gebied en biedt plaats aan 100 seizoensplaatsen, 50 toeristenplaatsen en 50 camperplaatsen. Ook de zeilschool wordt hiernaartoe verplaatst om zo dezelfde koppeling met de camping te hebben als nu het geval is.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ

Het vakantiepark
Voor het vakantiepark zijn 2 ontwerpen gemaakt. Beide ontwerpen zijn geïnspireerd op de historische binnenstad van Enkhuizen.

1.    Het vestingmodel

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ

2.    Het havenmodel

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ

 

Er worden wandelroutes aangelegd die openbaar toegankelijk zijn. Ook zijn beide ontwerpen per boot bereikbaar.

Proces
De plannen zijn nu overhandigd aan de selectiecommissie. Deze commissie gebruikt de aankomende weken om te toetsen of aan alle vooraf door de gemeente gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. Een van de randvoorwaarden in de gunningsleidraad is dat alles minimaal budgettair-neutraal is voor de gemeente. Andere randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld; passend bij de structuur (beeldkwaliteit) van Enkhuizen en het gehele gebied moet openbaar toegankelijk blijven. De commissie betrekt hier ook de input uit de nog te houden inwonersbijeenkomsten bij. Hierna wordt een collegeadvies opgesteld en voorgelegd. Na besluitvorming van het college van B&W kan de overeenkomst worden getekend. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. Met de nu voorliggende planning wordt het laatste gedeelte van het plan in 2021 opgeleverd.

Zorgvuldige communicatie
De komende weken worden gebruikt om de verschillende doelgroepen uitgebreid te informeren over de plannen.

Informatiebijeenkomsten inwoners
Inwoners zijn van harte uitgenodigd de uitgebreide presentatie van de ontwikkelaar bij te wonen. Natuurlijk is er daarna ruimte voor uw vragen en suggesties. Er zijn twee bijeenkomsten:

1.    Maandag 27 februari, 19:30 tot 21:30 uur in de Nutszaal, Patershof 4
2.    Donderdag 2 maart, 19:30 tot 21:30 uur in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2

Aanmelden bijeenkomst

Uitgewerkte impressies van de varianten:

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
OREZ