Planschade

U kunt een vergoeding voor planschade aanvragen bij de gemeente indien u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van ruimtelijke ordening.

pdf Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 132.17 KB)Bestand voorlezen

Voorwaarden

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning definitief is vastgesteld
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld doordat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend

Kosten

De kosten zijn € 300,- per aanvraag. Bij toekenning van een tegemoetkoming in schade ontvangt de aanvrager dit bedrag terug.