Ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad

In de binnenstad van Enkhuizen komen ondergrondse containers voor restafval en plastic, blik en drinkpakken. De vuilniszakken zijn daardoor niet meer nodig.

Onderzoek naar locaties ondergrondse afvalcontainers

Opengescheurde vuilniszakken, zwerfvuil en overlast door meeuwen zijn grote ergernissen in de binnenstad van Enkhuizen. Afgelopen jaar is daarom besloten om een aantal wijzigingen in het afvalbeleid van de gemeente Enkhuizen door te voeren. Eén van de wijzigingen is om de vuilniszakken uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Dit doen wij door ondergrondse containers te plaatsen voor restafval en plastic, blik en drinkpakken (PBD).

Een plek vinden voor de ondergrondse containers is niet makkelijk. Er is weinig ruimte in de binnenstad en er zitten veel kabels en leidingen in de grond. Eerst gaan we dus onderzoeken op welke locaties het mogelijk is om ondergrondse containers te plaatsen. De gemeente doet het onderzoek samen met afvalinzamelaar HVC.

Wat zijn de werkzaamheden?

Inmiddels zijn een aantal mogelijke locaties voor de ondergrondse containers in kaart gebracht. Om een beter beeld te krijgen van eventuele ondergrondse obstakels worden proefsleuven gegraven. Hierbij wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen en archeologische waarden. Het graafwerk kan korte tijd overlast veroorzaken en we vragen om uw begrip hiervoor.

Wanneer wordt gegraven?

Aannemer Rutte Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dit vindt plaats van 8 t/m 19 mei. Het gehele locatie-onderzoek is klaar in het najaar. We verwachten dat de ondergrondse containers eind van het jaar of in het begin van 2024 geplaatst kunnen worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Binnenkort wordt op deze website een lijst met veelgestelde vragen geplaatst. U kunt ook contact opnemen met Anouk van Ouden, medewerker afvalbeleid. Dat kan telefonisch via 14 0228 of u kunt e-mailen naar afval@sed-wf.nl.