Woningbouw Florapark-Westeinde

Tussen de Broekerhavenweg in Bovenkarspel en de Randweg in Enkhuizen wordt een woningbouwplan ontwikkeld.

Het gebied Florapark-Westeinde ligt tussen de Broekerhavenweg in Bovenkarspel en de Randweg in Enkhuizen en is in handen van drie ontwikkelaars: Zeeman, Scholtens en VORM. Het ligt op het grondgebied van de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec parallel aan het spoor.

De ontwikkelaars willen in het gebied samen met de gemeenten een woningbouwplan ontwikkelen voor ongeveer 950 woningen. De gemeenten stellen gezamenlijk de kaders op voor de gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelen van woningen in Florapark-Westeinde is gebaseerd op de gemeentelijke visie voor toekomstige woningbouwlocaties.

Andere initiatieven

Naast het woningbouwinitiatief heeft zaadverbeteringsbedrijf Incotec een plan om haar locatie aan het Westeinde te vernieuwen en uit te breiden. Ook wordt in het plangebied op korte termijn ruimte gezocht voor tijdelijke flexwoningen.

Participatie

Samen met de ontwikkelaars, de klankbordgroep, omwonenden, bewoners en ondernemers willen we een woonwijk ontwikkelen waar toekomstige bewoners prettig kunnen wonen.

Ambities

Vanaf 2022 zijn we bezig geweest  met het opstellen van de ambities voor de ontwikkeling van het gebied. Dit zijn de kaders en uitgangspunten waaraan de ontwikkelaars zich moeten houden.  Er ligt nu een ambitiedocument waarover de gemeenteraden in oktober 2023 een besluit moeten nemen.

Besluit vaststellen ambities

Het voorstel van de colleges voor het vaststellen van de uitgangspunten wordt eerst besproken in de commissies. Daarna nemen de gemeenteraden een besluit.

  • 9 oktober 2023 commissie Grondgebiedzaken Stede Broec
  • 16 oktober 2023 commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Erfgoed, Grondgebied van Enkhuizen.
  • 19 oktober 2023 vergadering gemeenteraad Stede Broec
  • 31 oktober 2023 vergadering gemeenteraad Enkhuizen.
  • De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Inspreken

Inspreken bij een commissie- of raadsvergadering kan na aanmelding bij de griffie. Kijk voor meer informatie op onze website onder ‘contact met de raad’. Ook is het mogelijk de vergaderingen online mee- of terug te luisteren. Dit kan via https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/ 

Nieuwe naam: Nijevoert

Het vaststellen van de uitgangspunten is gelijk het moment om een nieuwe naam bekend te maken. Vanaf nu heet de toekomstige woonwijk Nijevoert. De naam Nije grijpt terug op de Westfriese taal en is ook oud-Hollands voor nieuw. Nieuw staat voor de nieuwe wijk en je eigen nieuwbouwhuis. Voert is de naam voor het bestaande water in het gebied.

Het streven is in 2025 te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om te reageren op het plan op Samen Enkhuizen. Ook vindt u daar de deelnemers van de klankbordgroep.