Woningbouw Florapark-Westeinde

Tussen de Broekerhavenweg in Bovenkarspel en de Randweg in Enkhuizen wordt een woningbouwplan ontwikkeld.

Het gebied Florapark-Westeinde ligt tussen de Broekerhavenweg in Bovenkarspel en de Randweg in Enkhuizen en is in handen van drie projectontwikkelaars: Zeeman, Scholtens en VORM. Het ligt op het grondgebied van de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec parallel aan het spoor.

De ontwikkelaars willen in het gebied samen met de gemeenten een woningbouwplan ontwikkelen voor ongeveer 950 woningen. De gemeenten stellen gezamenlijk de kaders op voor de gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelen van woningen in Florapark-Westeinde is gebaseerd op de gemeentelijke visie voor toekomstige woningbouwlocaties.

Andere initiatieven

Naast het woningbouwinitiatief heeft zaadverbeteringsbedrijf Incotec een plan om haar locatie aan het Westeinde te vernieuwen en uit te breiden. Ook wordt in het plangebied op korte termijn ruimte gezocht voor tijdelijke flexwoningen.

Ambities

We zijn nu bezig met het opstellen van de ambities voor de ontwikkeling van het gebied. Dit zijn de kaders en uitgangspunten waaraan de ontwikkelaars zich moeten houden.

Participatie

Samen met de ontwikkelaars, de klankbordgroep, omwonenden, bewoners en ondernemers willen we een woonwijk ontwikkelen waar toekomstige bewoners prettig kunnen wonen. Het streven is in 2025 te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om te reageren op het plan op de website Samen Enkhuizen. Ook vindt u daar de deelnemers van de klankbordgroep.