Provinciale Staten en waterschap verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019  worden er gecombineerde verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en het Waterschap.

Om te mogen stemmen voor de verkiezingen van Provinciale Staten moet u:

 • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit
 • op 4 februari 2019 volgens de Basisregistratie Personen (BRP) wonen in Enkhuizen
 • 18 jaar of ouder zijn
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Om te mogen stemmen voor het Waterschap moet u:

 • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van één van de EU-lidstaten of als niet-Nederlander in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning
 • 18 jaar of ouder zijn
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

U heeft nodig:

 • stempas voor de verkiezingen van Provinciale Staten  en/of een stempas voor het Waterschap
 • deze krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing thuisgestuurd, op het adres waar u op 4 februari 2019 staat ingeschreven
 • identiteitsbewijs, mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op 20 maart, dus geldig tot 21 maart 2014 of later

Waar kunt u stemmen

Waar kunt u stemmen?

U kunt eenvoudig uw dichtstbijzijnde stemlokaal opzoeken voor de verkiezingen in 2019 via: waarismijnstemlokaal.nl

U kunt op één van de negen onderstaande locaties van 07.30 uur tot 21.00 uur in Enkhuizen uw stem uitbrengen.

 1. stadskantoor Enkhuizen, Hoogstraat 11 (Nieuwe stemlocatie i.p.v. het stadhuis)
 2. NS stationshal Enkhuizen, Stationsplein 2
 3. basisschool Het Mozaïek, Spaans Leger 31
 4. woonzorgcomplex Herfstzon, Romeinstraat 41
 5. woonzorgcomplex Overvest, Lijsterbesstraat 4
 6. wijkcentrum de Bonte Veer, Wielewaal 1
 7. basisschool Het Mozaïek, Toereppel 21
 8. het Apostolisch Genootschap, Schans 1
 9. tijdelijke stemunit Vooranker, Voor Anker, Kadijken, op plein nabij Voor Anker 23 en 24.

de locaties 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9 zijn goed toegankelijk voor mindervaliden.

op stembureau 1 is een kandidatenlijst in braille aanwezig.

Mobiel stembureau (Nieuw)

In verzorgingstehuis Westerhof, Westerstraat 175, Enkhuizen, is van 14.30 tot 16.30 uur een mobiel stembureau aanwezig.

Toegankelijkheid stembureaus

Onderstaande stembureaus zijn het meest toegankelijk voor de kiezers omdat deze locaties beschikken over automatische deuren.
•    Stadskantoor Enkhuizen
•    NS stationshal, zijde perron
•    Woonzorgcomplex Herfstzon
•    Woonzorgcomplex Overvest
•    Wijkcentrum De Bonte Veer
•    Het mobiele stembureau in Westerhof.