Reclamevergunning

In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

 • zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht
 • permanent karakter

U kunt u vergunning aanvragen via het omgevingsloket
 

www.omgevingsloket.nl

Meer weten

Aanvragen

 • vul het aanvraagformulier volledig in
 • stuur het met de benodigde documenten per e-mail of per post naar de gemeente
 • u krijgt een ontvangstbevestiging
 • nadat de gemeente heeft beslist krijgt u vanzelf bericht

Beslistermijn

 • binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag
 • termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • beslist gemeente niet binnen de termijn wordt de vergunning automatisch verleend

Informeer vooraf bij de gemeente of het plaatsen van reclame nog is toegestaan.

Er geldt een maximum aan het aantal borden (of andere reclame-uitingen) dat mag worden geplaatst.

Is het maximum bereikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Kosten 2021

 • kosten voor het in behandeling nemen van aanvraag: € 82,85
 • als er advies gevraagd moet worden aan de welstandscommissie zijn de extra kosten € 75,00

Tijdelijke reclame plaatsen

Voor het tijdelijk plaatsen van driehoeks/sandwich-borden, spandoeken of aankondigingsborden gebruikt u onderstaand formulier.

pdf Meldingsformulier reclameborden (PDF, 132.39 KB)Bestand voorlezen

Contact opnemen