Registratie levenloos geboren kind

5 februari 2019

Ouders die wensen dat hun levenloos geboren kind geregistreerd wordt, kunnen sinds 4 februari 2019 een verzoek tot registratie in de basisregistratie personen (BRP) indienen bij de gemeente.

Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk
Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf
Ouders kunnen een verzoek doen, dit is niet verplicht. Het is alleen mogelijk als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en ingeschreven stond in de BRP. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf. Een ouder kan dit niet doen namens een partner.

Wilt u een verzoek indienen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Groot, afdeling Dienstverlening, via telefoonnummer 0228-534100.

Meer informatie
Meer informatie leest u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/registratie-levenloos-geboren-kinderen