Registratie levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP)

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf 4 februari 2019 een verzoek tot registratie in de basisregistratie personen van hun levenloos geboren kind indienen bij de gemeente.

Informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid
 
Mocht u vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Groot, afdeling Dienstverlening, via telefoonnummer 0228-534100.