Resultaten onderzoek lood in de bodem speelplekken Westfriesland positief

25 juni 2019

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Eén daarvan bevindt zich in Enkhuizen. Hier worden maatregelen genomen.

Onderzoek speelplekken Westfriesland
De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland. Dat gebeurde op plekken waar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zitten. De aanleiding voor deze onderzoeken is een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Maatregelen speelplekken
Voor de twee speelplekken in Westfriesland waar teveel lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg) komen de gemeenten en provincie met een voor de locatie passende aanpak. Bij de 29 speelplekken in Westfriesland waar een beperkte hoeveelheid lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg), is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. De GGD en RUD NHN adviseren om bij deze speelplekken maatregelen te nemen tijdens het geplande onderhoud of bij een herinrichting. De gemeenten zullen dit per locatie invullen. De meeste onderzochte speelplekken hebben een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig.

Resultaten speelplekken Enkhuizen
In Enkhuizen zijn in totaal 41 locaties onderzocht. Op 28 locaties is de kwaliteit voldoende (loodgehalte tussen 0 en de 100 mg/kg). Op 11 locaties is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Op één locatie is de hoeveelheid lood te hoog (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat (Bolwerk). De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Nader bodemonderzoek
Deze week vinden bij de twee openbare speelplaatsen  aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat in opdracht van de provincie nader bodemonderzoek plaats. Na dit onderzoek wordt bekend welke maatregelen getroffen moeten en kunnen gaan worden. Tot die tijd is het voor kinderen nog steeds veilig om gebruik te maken van deze speelplaats zolang ouders rekening houden met veiligheidsvoorschriften als handen wassen van de kinderen na het spelen en het voorkomen van inname/opeten van grond. De speeltuinen hoeven niet gesloten te worden.

Tips en meer informatie
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname via de bodem beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de GGD en elders op deze website.