Samen voor een veilige school

2 juli 2019

Een veilig schoolklimaat draagt bij aan het behalen van een diploma en een goede sociale, (mentale) gezonde basis voor de toekomst van jongeren. Eind juni ondertekenden de regiogemeenten in Westfriesland, het voorgezet onderwijs in Westfriesland en de politie daarom het nieuwe convenant Veilige School. De partijen zetten zich gezamenlijk in om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en intensiever samen te werken bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders. Daarnaast worden scholen ondersteund door onder meer jongerenwerk en HALT bij activiteiten en interventies die het veilige schoolklimaat bevorderen.

Waarom is dit convenant er?
Op scholen komen jongeren van verschillende leeftijden en sociale en culturele achtergronden samen. Dit gaat doorgaans heel goed samen, maar er zijn ook wel eens problemen. Problemen met gedrag van leerlingen, problemen thuis, overlastgevende groepjes op en rond de school. De ene situatie is groter dan de andere.

Afspraken tussen gemeenten, politie en het onderwijs zijn niet nieuw, maar door nieuwe ontwikkelingen en ervaringen is verdieping en uitbreiding van de afspraken gewenst. Zo zijn er jeugd- en gezins- of maatschappelijk werkers op de scholen actief om advies en hulp te bieden bij (zorg)vragen. Ook zijn nieuwe (technische) ontwikkelingen waar scholen mee te maken krijgen die invloed hebben op een veilig schoolklimaat, zoals pesten of stalken via sociale media of vechtpartijtjes die geflmd worden.

Bundeling van de krachten
Burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg en wethouder onderwijs Medemblik en voorzitter van het REA Dirk Kuipers zijn trots op de verbinding die wordt gelegd tussen professionals die met jongeren werken: “De school is een belangrijke partner voor ons en de politie bij de aanpak risicojeugd en jeugdgroepen. De rol van de school is vroegtijdig signaleren van problemen en die informatie met de partners te delen. Zo helpt de school mee bij de aanpak van veiligheidsproblemen.”

Op de foto staan vlnr: Dirk Kuipers (Wethouder onderwijs Medemblik en voorzitter van het REA), Hans Verschoor (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westfriesland), Jan Nieuwenburg (Burgemeester Hoorn), Yvette Baas (politiechef, basisteam Hoorn).