Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is geschikt voor leerlingen die veel aandacht en zorg nodig hebben en daarom (nog) niet terecht kunnen op een gewone school. Op het speciaal onderwijs wordt in kleine groepjes geleerd, en heeft de docent meer tijd voor de leerlingen. Er zijn ook andere deskundigen op de school aanwezig die de leerlingen kunnen helpen.

Er zijn scholen voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapte kinderen, slechthorende, spraakgebrekkige, slechtziende kinderen of langdurig zieke kinderen. Ook moeilijk lerende kinderen of kinderen met leer- of gedragsproblemen kunnen naar scholen voor speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs bestaat zowel voor de leeftijdsgroepen van de basisschool als voor het voortgezet onderwijs.

In Enkhuizen zijn geen scholen voor speciaal onderwijs gevestigd. Om uw kind toch naar school te laten gaan, kunt u een aanvraag doen voor tegemoetkoming in de reiskosten voor leerlingvervoer.

Op deze pagina vindt u adressen van scholen voor speciaal onderwijs voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.
 

Basisonderwijs

’t Palet (Oecumenisch speciaal onderwijs)
Postbus 19
1610 AA Bovenkarspel
www.sbopalet.nl

Locatie:
Verlengde Raadhuislaan 1
1613 PN Grootebroek
telefoon:. (0228) 52 15 54

Locatie:
Princenhof 4
1611 WS Bovenkarspel
telefoon: (0228) 52 39 82

De Piramide (openbaar speciaal basisonderwijs)
Postbus 353
1620 AJ Hoorn
telefoon: (0229) 21 45 45
e-mail: administratie@sbodepiramide.nl

Locatie:
Tweeboomlaan 102a
1624 EH Hoorn
telefoon: (0229) 21 45 45

Locatie:
Scheerder 2
1625 VA Hoorn
telefoon: (0229) 23 13 97

't Jolletje (observatiegroep voor kleuters)
Marketentster 4
Postbus 1017
1620 KA Hoorn
telefoon: (0229) 21 43 07
e-mail: jolletje@antoniusrso.nl
www.aloysiusstichting.nl

De Eenhoorn - Onderbouw (openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen)
Eikstraat 36
1623 LT Hoorn
telefoon: (0229) 54 85 70
e-mail: info@sodeeenhoorn.nl

De Eenhoorn - Bovenbouw (openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen)
Abbingstraat 1a
1623 LV Hoorn
telefoon: (0229) 54 85 70
e-mail: info@sodeeenhoorn.nl
www.sodeeenhoorn.nl

De Wissel (oecumenisch speciaal basisonderwijs)
Wilhelminalaan 1
1623 MA Hoorn
telefoon: (0229) 23 49 71

OPDC West-Friesland De Meeuw/De Overtoom
Dampten 12
1624 NR Hoorn
telefoon: (0229) 21 65 54
 

Voortgezet onderwijs

Praktijkschool Westfriesland locatie Stede Broec
A.M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
telefoon: (0228) 51 03 50
e-mail: administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl

Praktijkschool West-Friesland locatie Hoorn
Dir. Dhr. C. Hoedjes
Gording 124
Postbus 3057 1620 GB Hoorn
telefoon: (0229) 21 94 87
fax: (0229) 21 28 11
e-mail: administratie.hoorn@praktijkschoolwf.nl

VSO ZMLK De Stormvogel (openbare school voor zeer moeilijk lerende kinderen)
Dir: mw. J. Blom
Van Oostzanenstraat 11
1624 GJ Hoorn
telefoon: (0229) 54 85 60
fax: (0229) 26 55 20
e-mail: info@vsodestormvogel.nl
www.vsodestormvogel.nl

De Spinaker (voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen die naar buiten of naar binnen (aan autisme gerelateerde stoornissen) gericht zijn)
Kees Boekestraat 1
1817 EZ Alkmaar
telefoon: (072) 51 40 244
e-mail: info@despinaker.nl
www.despinaker.nl

Locatie:
Hoorn
Marketentster 5
1625 WB Hoorn
telefoon: (0229) 21 08 94
spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl