Spreekuren Jeugdgezondheidszorg

 • inloopspreekuren voor ouders, verzorgers en kinderen
 • vragen over opvoeden en opgroeien, thuis en op school
 • ontmoetingsochtenden "Koffie met een rietje"

Meer weten

Binnen het netwerk van professionals kunnen verzorgers/opvoeders en jeugdigen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, zowel thuis als op school. Ook kunnen ouders terecht met hun vragen via  wekelijkse inloopspreekuren en ontmoetingsochtenden zoals “Koffie met een rietje”; een ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van verschillende herkomst. Hierbij schuift wekelijks de Jeugdverpleegkundige aan.

Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in het kader van opvoeden en opgroeien. Weerbaarheid en omgaan met groepsdruk zijn hierin terugkomende thema’s. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk georganiseerd op de scholen, zowel op  het primair als voorgezet onderwijs, in de  Bonte Veer, IJsselzand en jongerencentrum Cayen.

Wanneer zijn de spreekuren

Spreekuur opvoeding en ontwikkeling 0-19 jaar (op afspraak)

De jeugdverpleegkundige:

 • biedt gratis gesprekken
 • kijkt samen met u welke oplossing het beste is
 • werkt met de "positief opvoeden" Triple P methode
 • schakelt wanneer nodig ander hulp in

Afspraak maken:

 • in overleg met u wordt locatie gekozen, kan bijvoorbeeld op school of bij u thuis
 • telefonisch: op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 belt u met GGD Hollands Noorden Jeugdgezondheidszorg, tel: 088-0100555
 • online: via het contactformulier op de website van GGD Hollands Noorden: www.ggdnh.nl

Inloopspreekuur consultatiebureau 0-4 jaar

 • iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur. Een afspraak is niet nodig.

“Koffie met een rietje” voor ouders/verzorgers met  hun kinderen van 0-12 jaar

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur onder het genot van koffie, thee en limonade (met een rietje) ontmoeten ouders elkaar, om ervaringen uit te wisselen (bijv. over opvoeden). Vanuit het CJG /GGD HN is een jeugdverpleegkundige aanwezig om eventuele opgroei- en opvoedvragen te kunnen beantwoorden. Aanmelden of een afspraak maken is niet nodig.

Spreekuren Maatschappelijk werk, gemeente Enkhuizen

Inloopspreekuur:

 • elke maandag van 16:00 – 17:00 uur in het sociaal Medische centrum, Vijzelstraat 24  Enkhuizen

Contact:

Telefoon 0229-282020

www.meewering.nl