Stadstoezicht in Enkhuizen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

 • niet dezelfde bevoegdheid als politie
 • mogen weggebruiker stopteken geven
 • mogen bekeuringen uitschrijven
 • parkeertoezicht en naleven regels APV (bijvoorbeeld horeca, overlast, zwerfvuil, hondenpoep)
 • aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers

Toezichthouders

 • zorgen dat het schoon, heel en veilig is in openbare ruimte
 • houden toezicht op naleving wetten en regels
 • voorkomen van hinder, schade of gevaar
 • veiligheid in havens en uitgaansgebied

BOA’s en toezichthouders zijn herkenbaar aan hun uniform.

Parkeerboete

 • als een bekeuring is gegeven, wordt deze elektronisch doorgezonden naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
 • als u het niet met de bekeuring eens bent, wacht u eerst de acceptgiro van het CJIB af. Daarin staat hoe u bezwaar kan maken
 • als er andere vragen zijn over de boete kan contact met de gemeente worden opgenomen

Samenwerking met politie

Door de landelijk gewijzigde kerntaken is de politie niet meer permanent in het straatbeeld aanwezig. Daarom is er nauw contact tussen politie en toezichthouders. Waar nodig worden onderling zo veel mogelijk gegevens uitgewisseld, zodat zowel politie als toezichthouders over dezelfde achtergrondinformatie beschikken, wanneer er zaken spelen die door beiden worden behandeld.
 

Politie

Contact leggen met de politie is eenvoudig via het landelijk telefoonnummer of via www.politie.nl. Voor een getuigenverklaring, overlastmelding of een tip, belt u (0900) 88 44. Aangifte doet u gemakkelijk via Internet. Liever een persoonlijk gesprek? Vraag dan naar de wijkagent van Enkhuizen.

Wilt u aangifte doen van een zwaar misdrijf (mishandeling of bedreiging), dan kunt u terecht op een politiebureau in Grootebroek. Ook voor vermissing van een persoonsdocument (een rijbewijs of een paspoort) kunt u aangifte doen op het politiebureau. Het proces verbaal van de aangifte is vaak van belang bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs of paspoort.

Bezoekadres: Industrieweg 35c Grootebroek
Postadres: Postbus 21, 1800 AA Alkmaar
Telefoonnummer: (0900) 88 44
Openingstijden: Dagelijks van 09.00 - 17.00 uur