Standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning nodig voor:

  • verkoop van goederen / aanbieden van diensten via een kraam, wagen of tafel
  • op een vaste plek in de openbare ruimte en in de open lucht

Contact opnemen

Regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening Enkhuizen, en Beleidsregels Standplaatsen Enkhuizen 2010 via www.overheid.nl

Kosten 2021

Tarieven 2019 in behandeling nemen aanvraag standplaatsvergunning:

Tot en met 5m2 € 31,90
5m2 tot 10m2 € 63,70
10m2 tot 20m2 € 95,60
20m2 tot 30m2 € 127,30