Stembureaus

U kunt eenvoudig uw dichtstbijzijnde stemlokaal opzoeken voor de verkiezingen in 2019 via: waarismijnstemlokaal.nl

U kunt op één van de negen onderstaande locaties van 07.30 uur tot 21.00 uur in Enkhuizen uw stem uitbrengen.

  1. stadskantoor Enkhuizen, Hoogstraat 11 (Nieuwe stemlocatie i.p.v. het stadhuis)
  2. NS stationshal Enkhuizen, Stationsplein 2
  3. basisschool Het Mozaïek, Spaans Leger 31
  4. woonzorgcomplex Herfstzon, Romeinstraat 41
  5. woonzorgcomplex Overvest, Lijsterbesstraat 4
  6. wijkcentrum de Bonte Veer, Wielewaal 1
  7. basisschool Het Mozaïek, Toereppel 21
  8. het Apostolisch Genootschap, Schans 1
  9. tijdelijke stemunit Vooranker, Voor Anker, Kadijken, op plein nabij Voor Anker 23 en 24.

de locaties 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9 zijn goed toegankelijk voor mindervaliden.

op stembureau 1 is een kandidatenlijst in braille aanwezig.

Mobiel stembureau (Nieuw)

In verzorgingstehuis Westerhof, Westerstraat 175, Enkhuizen, is van 14.30 tot 16.30 uur een mobiel stembureau aanwezig.

Toegankelijkheid stembureaus

Onderstaande stembureaus zijn het meest toegankelijk voor de kiezers omdat deze locaties beschikken over automatische deuren.
•    Stadskantoor Enkhuizen
•    NS stationshal, zijde perron
•    Woonzorgcomplex Herfstzon
•    Woonzorgcomplex Overvest
•    Wijkcentrum De Bonte Veer
•    Het mobiele stembureau in Westerhof.