Subsidies voor activiteiten

Organisaties kunnen bij de gemeente Enkhuizen subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

Er zijn 2 soorten subsidie:

Periodieke subsidie:

  • aanvragen vóór 1 oktober voor het volgende jaar. Subsidie voor 2020 vraagt u dus vóór 1 oktober 2019 aan
  • het college van burgemeester en wethouders beslist dan uiterlijk 31 december voor het volgende jaar. Als u bijvoorbeeld voor het jaar 2020 aanvraagt, hoort u uiterlijk 31 december 2019 hoeveel subsidie er verleend wordt (beschikking)

Eenmalige subsidie:

  • minstens 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen
  • voor eenmalige aanvragen is er beperkt budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor subsidies noemen we subsidieplafonds
  • aanvragen voor eenmalige subsidie worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot deze subsidieplafonds zijn bereikt
  • het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 6 weken nadat uw volledige aanvraag is ingediend

Wet- en regelgeving

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidie verordening Enkhuizen 2016. Hierin staan de regels en voorwaarden.

pdf Algemene subsidieverordening Enkhuizen 2016 (PDF, 381.99 KB)Bestand voorlezen

Subsidieregelingen. Hierin staat voor welke activiteiten u subsidie kunt krijgen en hoeveel budget er is.

pdf Subsidieregelingen 2020 (PDF, 1.06 MB)Bestand voorlezen pdf Subsidieregelingen 2019 (PDF, 1.06 MB)Bestand voorlezen

 

Overzicht subsidieontvangers

Een paar keer per jaar publiceren we de actuele subsidielijst. Hierin staat welke organisatie onder welk subsidieplafond welk bedrag krijgt. Hierin staat ook hoeveel budget er nog beschikbaar is voor eenmalige aanvragen.

pdf Overzicht subsidiebeschikkingen - stand per 12 december 2019 (PDF, 448.15 KB)Bestand voorlezen

Aanvraagformulieren en vaststelling

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregelingen door!

Aanvraagformulier downloaden:

pdf Aanvraagformulier subsidie Enkhuizen (PDF, 286.96 KB)Bestand voorlezen

Verantwoording

Voor de financiële en inhoudelijke verantwoording over de subsidie (na afloop van de activiteiten) heeft u het vaststellingsformulier (verantwoording) nodig. U kunt in de beschikking lezen of er verantwoording afgelegd moet worden en welke documenten daarvoor aangeleverd moeten worden.

pdf Formulier vaststelling subsidie (PDF, 168.31 KB)Bestand voorlezen