U kunt of wilt niet zelf stemmen op 17 maart

Kunt u of wilt u niet zelf stemmen op 17 maart? Verleen dan een volmacht aan iemand om namens u uw stem uit te brengen.

Dit kan op 2 manieren:

  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • woont in dezelfde gemeente (bij onderhandse volmacht)
  • mag niet meer dan 3 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht verlenen

Vul allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Is de achterzijde van de stempas ingevuld, maar kunt u toch zelf stemmen? Dat is geen probleem, u kunt nog steeds zelf stemmen met deze stempas.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik hiervoor onderstaand formulier, deze moet(en) uiterlijk 12 maart 2021 zijn ontvangen door de gemeente.

Een schriftelijke volmacht kan nodig zijn als u voor het ontvangen van de stempas naar het buitenland vertrekt of als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente woont. De gemeente maakt de volmacht voor u in orde en stuurt deze aan de persoon aan wie u de volmacht heeft verleend. U kunt een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

Let op: Voor een schriftelijke volmacht is het niet nodig dat de persoon in dezelfde gemeente woont. Bij een schriftelijke volmacht hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te worden getoond!

U kunt dit direct regelen via het online formulier:

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht

Het is ook mogelijk onderstaand aanvraagformulier uit te printen, in te vullen en bij de gemeente in te leveren.

pdf Aanvraagformulier schriftelijk volmachtbewijs (PDF, 13.42 KB)Bestand voorlezen