U kunt of wilt niet zelf stemmen op 17 maart

Kunt u of wilt u niet zelf stemmen op 17 maart? Verleen dan een volmacht aan iemand om namens u uw stem uit te brengen.

Dit kan op 2 manieren:

  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • woont in dezelfde gemeente (bij onderhandse volmacht)
  • mag niet meer dan 3 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht verlenen

Vul allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Is de achterzijde van de stempas ingevuld, maar kunt u toch zelf stemmen? Dat is geen probleem, u kunt nog steeds zelf stemmen met deze stempas.

Schriftelijke volmacht aanvragen

De verkiezingen zijn begonnen. Het aanvragen van (vervangende) documenten is helaas niet meer mogelijk.