In- of uitritvergunning aanvragen

  • aansluiten van een pand of stuk grond op de openbare weg
  • inrit of uitrit zijn hetzelfde, in de uitleg gebruiken we uitrit
  • de uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter)  op eigen terrein of een garage.
  • omgevingsvergunning nodig

Omgevingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

  • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
  • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
  • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
  • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving

Contact en openingstijden

Kosten 2021

Kosten in behandeling nemen aanvraag: € 88,80.

Er zijn mogelijk extra kosten voor extra werkzaamheden, als er bijvoorbeeld putten (kolken) of lantaarnpalen verplaatst moeten worden.