In- of uitritvergunning aanvragen

  • aansluiten van een pand of stuk grond op de openbare weg
  • inrit of uitrit zijn hetzelfde, in de uitleg gebruiken we uitrit
  • de uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter)  op eigen terrein of een garage.
  • omgevingsvergunning nodig

Omgevingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

  • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
  • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
  • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
  • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving

Contact en openingstijden

Kosten

Kosten in behandeling nemen aanvraag: € 87,30.

Er zijn mogelijk extra kosten voor extra werkzaamheden, als er bijvoorbeeld putten (kolken) of lantaarnpalen verplaatst moeten worden.