Uitvoeringsprogramma 2018-2022

4 april 2019

Na de verkiezingen in maart 2018 heeft de gemeenteraad een raadsbreed akkoord opgesteld. Hierin staan de ambities voor de periode tot 2022. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van die ambities.

Deze gaan over de thema’s:

 • Dienstverlening
 • Duurzaamheid
 • Leefomgeving, wonen en bouwen
 • Sociaal domein
 • Economie en toerisme
 • Zorg, Openbare orde en Veiligheid
 • Regionale samenwerking


De ambities gaan bijvoorbeeld over:

 • Monumenten behouden en beschermen
 • Opwekken van duurzame energie
 • Aanpakken van laaggeletterdheid
 • Investeren in sportaccommodaties
 • Toerisme en recreatie bevorderen

Wil je het gehele uitvoeringsprogramma nalezen? Ga naar www.enkhuizen.nl/uitvoeringsprogramma