Uw invloed

Laat het uw raad weten

 • voorafgaand aan elke commissievergadering wordt een rondetafelgesprek gehouden van maximaal een uur
 • inwoners, bedrijven en instellingen kunnen dan het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn of die niet geagendeerd zijn
 • er vindt geen debat plaats. De bedoeling is dat commissieleden informatie ophalen ter voorbereiding op de besluitvorming die in de vergaderingen van de raad plaatsvindt

De gesprekken hebben de volgende kernmerken:

 1. de gesprekken geven meer ruimte dan het traditionele inspreken
 2. informele setting
 3. dat betekent dat het gesprek niet tijdens de commissievergadering plaatsvindt, maar daaraan voorafgaand, vanaf 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur
 4. wie wat te zeggen heeft wordt uitgenodigd aan tafel
 5. onderwerpen die niet op de agenda staan, uiterlijk om 12.00 uur aanmelden bij de griffier
 6. er is ruimte aan tafel, want per fractie zit slechts een vertegenwoordiger aan tafel
 7. per onderwerp is het verantwoordelijke collegelid aanwezig
 8. gesprek mag gaan over geagendeerde onderwerpen, maar juist ook over niet-geagendeerde onderwerpen (die het beleidsveld van de commissie betreffen)
 9. doel: de raads- en commissieleden halen informatie op
 10. geen discussie, maar gesprek
 11. verwachtingen managen: wij komen bij u ophalen, maar wij nemen uiteindelijk het besluit
 12. per onderwerp maximaal 30 minuten
 13. zijn er meer onderwerpen, dan wordt de tijd verdeeld over maximaal een uur
 14. de voorzitter heeft altijd de bevoegdheid om in te korten
 15. geen herhaling van eerdere gesprekken, geen gesprekken indien beroep of bezwaar open staat of indien het klachtrecht van toepassing is en geen gesprekken over personen

Tijdens de raadsvergadering is er nog steeds de mogelijkheid om, gedurende 5 minuten, de raad toe te spreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden neemt u dan contact op met de griffier, Erik Lankman (tel. 140228 of (0228) 360100).

Burgerinitiatief - een onderwerp op de agenda zetten

Een burgerinitiatief geeft u als inwoner de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen:

 • schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te vergaderen en te besluiten over een voorstel van inwoner(s)
 • voorstel gaat over een onderwerp waarover de raad mag beslissen (bevoegdheid heeft) en dat niet is uitgesloten volgens de verordening burgerinitiatief
 • voorstel moet samen met een handtekeningenlijst

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden neemt u dan contact op met de griffier, Erik Lankman (tel. 140228 of (0228) 360100).

Aanmelden voor inspreken (volgt binnenkort)

pdf Formulier burgerinitiatief (PDF, 228.35 KB)Bestand voorlezen pdf Verordening Burgerinitiatief (PDF, 122.59 KB)Bestand voorlezen