Uw invloed

Inspreken bij een commissievergadering of raadsvergadering

  • u heeft een bepaald standpunt of plan of beleidsvoorstel
  • u wilt laten weten hoe u erover denkt
  • u kunt dan "inspreken" in een commissie- of raadsvergadering
  • bij een commissievergadering alleen over onderwerpen die op de agenda staan; bij een raadsvergadering geldt deze beperking niet
  • graag uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffier, Jan Jaap den Hollander, 0611868956

Burgerinitiatief - een onderwerp op de agenda zetten

Een burgerinitiatief geeft u als inwoner de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen:

  • schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te vergaderen en te besluiten over een voorstel van inwoner(s)
  • voorstel gaat over een onderwerp waarover de raad mag beslissen (bevoegdheid heeft) en dat niet is uitgesloten volgens de verordening burgerinitiatief
  • voorstel moet samen met een handtekeningenlijst

Aanmelden voor inspreken (volgt binnenkort)

pdf Formulier burgerinitiatief (PDF, 228.35 KB)Bestand voorlezen pdf Verordening Burgerinitiatief (PDF, 122.59 KB)Bestand voorlezen