Venten

  • verkoop van goederen of diensten aan huis of buiten op een openbare plaats
  • verboden als de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt
  • verboden op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 08.00 uur

Contact opnemen