Vergadering WMO raad

19 mei 2017

De Wmo-raad, adviescollege van B&W, vergadert op 29 mei a.s. Agenda, stukken, plaats en tijd vindt u op www.wmoraadenkhuizen.nl.
De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom.