Verklaring omtrent het gedrag

 • voor sommige beroepen of instanties heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
 • aanvragen: online via justis.nl of zelf bij de gemeente aan de balie
 • maak (online) een afspraak
 • aan de balie: neem ingevuld aanvraagformulier en uw geldig identiteitsbewijs mee
 • kosten: online via justis.nl € 33,85. Bij de gemeente € 41,35
 • betalen bij aanvragen (pin of contant)

VOG aanvragen via www.justis.nl

Aanvragen via Dienst Justis kan alleen als de organisatie waar u de VOG voor nodig heeft de aanvraag al voor u heeft klaargezet

Afspraak maken

De gemeente werkt voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag op afspraak. Maak uw afspraak online of bel het algemene telefoonnummer.

Afspraak maken voor VOG

Heeft u spoed maar is er op korte termijn geen plek voor een afspraak? Neem dan telefonisch contact op via 140228 of (0228) 360 100

Meer weten

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Uit deze verklaring blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan.

Voor sommige banen, zoals onderwijzer en chauffeur, is de verklaring zelfs bij wet verplicht omdat dit beroepen zijn waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen. Ook kan een VOG nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.


Aanvraag door uw werkgever (u bent werknemer)

Regel uw aanvraag via internet samen met uw werkgever bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Voor het inloggen heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever betaalt direct aan het COVOG.


Aanvraag door uzelf (u bent werknemer)

Als u zelf een VOG aanvraagt, dan kan dat alleen bij de gemeente. Neem dan wel een vooraf door uw werkgever ingevuld aanvraagformulier mee.


Machtigen

U kunt iemand machtigen om uw VOG aan te vragen met een schriftelijke, door u opgestelde en ondertekende machtiging.  Bel met ons klant contact centrum op (0228) 360 100 voor meer informatie.


Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen de VOG via de vrijwilligersorganisatie gratis aanvragen, zie www.gratisvog.nl 


Niet ingeschreven in Nederland

Woont u in het buitenland, of woont u wel in Nederland maar staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan vraagt u de VOG aan via www.justis.nl

Meenemen bij aanvraag aan de balie

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het formulier wordt door werkgever of instantie voor u ingevuld
 • een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • eventueel een machtigingsbrief waarin u iemand machtigt de VOG voor u aan te vragen
 • bij machtiging een kopie van uw identiteitsbewijs en geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • geld (pin of contant)

Openingstijden

Kosten 2021

 • de Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35 aan de balie
 • aanvragen via Dienst Justis kost € 33,85. zie www.justis.nl
 • voor vrijwilligers is een VOG gratis digitaal aan te vragen (de instantie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen)