Voorbereidingen verkiezingen: verkiezingskrant

7 december 2017

De gemeente Enkhuizen is zich druk aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 gaan plaats vinden. Natuurlijk willen wij als gemeente dat iedereen van 18 jaar tot 100+ jaar zijn/haar stem laat horen! De gemeente gaat daarom voorafgaand aan de verkiezingen een speciale Verkiezingskrant gemeente Enkhuizen 2018 uitbrengen.

Verkiezingskrant
De Verkiezingskrant informeert de burger over de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In deze krant zullen de verschillende politieke partijen aan het woord komen en worden de stemlocaties bekend gemaakt.

Bij de mogelijk te behandelen onderwerpen kunt u denken aan thema’s zoals Zorg, Duurzaamheid en Leefomgeving. Per partij worden de speerpunten en beleidsthema’s besproken. Verder wordt er algemene informatie gegeven en wordt het voorwoord door de burgemeester verzorgd. De krant wordt in de gemeente Enkhuizen huis aan huis verspreid.

Adverteren
Ondernemers kunnen de komende weken door ETT Media benaderd worden met de vraag of ze een advertentie willen plaatsen in de Verkiezingskrant gemeente Enkhuizen 2018. Mocht u zelf contact willen opnemen met ETT Media voor een advertentie dan kunt u bellen met 050 313 76 00.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@sed-wf.nl.