Waarmerken kopie of afschrift

  • de gemeente kan een gewaarmerkte kopie afgeven van een origineel document zoals uw Nederlands paspoort of Nederlands rijbewijs
  • de gemeente waarmerkt geen diploma’s. Ga daarvoor naar de onderwijsinstelling
  • door waarmerken wordt de kopie gelijk aan het origineel verklaard
  • nodig voor bepaalde formele transacties
  • persoonlijk regelen aan de balie, of iemand schriftelijk machtigen die het voor u regelt

Afspraak maken waarmerken kopie of afschrift

Meer weten

Soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document. Dit laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. U kunt het document meteen meenemen.

U hoeft niet ingeschreven te staan in de gemeente voor het waarmerken van een kopie.

 

Meenemen

  • het originele document dat u wilt laten waarmerken. De gemeente maakt hier een kopie van
  • uw geldig indentiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning

Bij machtiging

  • schriftelijke machtiging, een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Kosten 2021

Waarmerken van een kopie kost € 6,45