Welstand

Uw aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Enkhuizen. Deze eisen gaan over:

 • het bouwwerk ten opzichte van de kenmerken van de bestaande bebouwing
 • openbare ruimte
 • landschap
 • stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering,  materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk

Digitale adviesaanvraag welstand

U kunt dit aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD, vanuit E- herkenning of door uw gegevens zelf in te vullen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw adviesaanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de volgende documenten alvast klaar te zetten:

 • een bouwtekening, op schaal, voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van de toe te passen materialen en kleuren. Een bouwtekening bestaat in ieder geval uit de volgende afbeeldingen:
  • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie
  • gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie
  • situatietekening (schaal 1:1000)
  • principedetails.
 • foto’s van de bestaande situatie

Verder dient u aan te geven wat de bouwkosten van het werk zijn (exclusief omzetbelasting). Als u nog geen offerte heeft kunt u volstaan met een schatting van de bouwkosten.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk in zelf wordt uitgevoerd wordt onder de bouwkosten verstaan, het bedrag dat een aannemer in rekening zou brengen voor het uitvoeren van het werk.

Digitale adviesaanvraag welstand

pdf Adviesaanvraag Welstand (PDF, 177.52 KB)Bestand voorlezen pdf Welstandsnota gemeente Enkhuizen (PDF, 6.17 MB)Bestand voorlezen

Zie Contact en Openingstijden als u vragen hebt over Welstand