Wereldvismigratiedag

16 april 2018

Op zaterdag 21 april viert Rijkswaterstaat de Wereldvismigratiedag in Enkhuizen. De vismigratiedag is een kijk- en doemarkt met activiteiten voor jong en oud.

Belang van goede visstand
Sluizen, stuwen, gemalen, dijken en dammen zijn barrières in de trekroutes van vis. Dit heeft geleid tot een afname van de hoeveelheid en het aantal soorten vis. Rijkswaterstaat treft maatregelen waardoor de belangrijkste barrières omzeild kunnen worden door de vissen.

Een goede visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Zij is ook van grote betekenis voor de beroeps- en sportvisserij, (overwinterende trek)vogels en andere viseters zoals de visotter.

Meer informatie
U bent van harte welkom op zaterdag 21 april tussen 11.00 en 17.00 uur bij het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum (naast de Houtribdijk aan de Sluisweg 1). Meer informatie leest u op: www.rijkswaterstaat.nl.