Wijzigingen HVC ophaalschema’s

8 februari 2021

Om de veiligheid van zowel de medewerkers als inwoners te waarborgen heeft HVC de volgende maatregelen getroffen die gelden voor alle gemeentes:

Geen inzameling van gft en etensresten
Tot en met zondag 14 februari worden geen gft & etensresten ingezameld. De inhoud van deze bakken is vastgevroren en daardoor is het legen niet goed mogelijk. Vanwege het vastvriezen zal dit ook weinig overlast geven voor inwoners.

Geen inzameling van oud papier en karton
Tot en met zondag 14 februari wordt er geen oud papier ingezameld aan huis. De verzamelcontainers van oud papier probeert HVC zo goed als het kan te legen. In veel gemeentes zamelen verenigingen oud papier in en die hebben hun werkzaamheden voor de gehele week opgeschort.

Inzameling van plastic en restafval op doorgaande wegen
HVC doet er alles aan om de inzameling van plastic en restafval door te laten gaan. Dit geldt zowel voor de bakken aan huis als de verzamelcontainers. De inzameling zal zich voornamelijk concentreren op doorgaande wegen waar goed gestrooid is en bij winkelcentra. Het inzamelen in de wijken met smallere straten wordt opgeschort omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden wanneer een vrachtwagen gaat slippen.

Grof afval en wit- en bruingoed afspraken aan huis gaan niet door
De afspraken komen deze week te vervallen. HVC wilt zoveel mogelijk voorkomen dat vrachtwagens onnodige schade veroorzaken door gladde wegen. HVC verzoekt inwoners om online een nieuwe afspraak in te plannen.

We verwerken deze week geen wijzigingen in het omwisselen en leveren van bakken aan huis
HVC verzoekt inwoners om de website in te gaten, www.hvcgroep.nl, te houden wanneer het weer mogelijk is.

Verzamelcontainers alle afvalstromen
HVC doet er alles aan om de (ondergrondse) verzamelcontainers zoveel mogelijk te blijven legen. Uiteraard geldt ook hiervoor dat dit alleen mogelijk is als dit op een veilige manier kan.