Wintermelodieën carillons 2020

10 september 2020

Op 31 augustus en 1 september zijn de 17e-eeuwse speeltrommels van de carillons weer ‘verstoken’. Dit voorjaar werd het versteken uitgesteld vanwege de Corona-uitbraak. Stadsbeiaardier Frits Reynaert en stadsklokkensteller Simon van Diepen hebben hiervoor een manier bedacht om, met mondkapjes op en voldoende afstand van elkaar, de nieuwe melodieën te kunnen inregelen.

De melodieën staan in het teken van 75 jaar bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië. Op de kwartieren wordt een melodie afgespeeld in de Drommedaris waarop de Zuidertoren antwoordt met een melodie. Tot april 2021 klinken de volgende melodieën:

Drommedaris

  • Heel uur    :    Rigaudon                                    Hendrik Andriessen (1892-1981)
  • Kwart over :    Boeroeng Kaka Toea                  Indonesië – Krontjong lied
  • Half uur     :    Sabilulungan                               Sundanese Gamelan muziek (West-Java)
  • Kwart voor :    We’ll meet again                         Ross Parker & Hughie Charles

Zuidertoren

  • Heel uur    :    Away in a manger                        Oud-Normandisch volksliedje
  • Kwart over :    Boeroeng Kaka Toea                  Indonesië – Krontjong lied
  • Half uur     :    Engels Nachtegaeltje                   Jhr. Jacob van Eyck (c. 1590-1657)
  • Kwart voor :    We’ll meet again                         Ross Parker & Hughie Charles