Zittingen van de stembureaus

Tellen van stemmen van de vervroegde verkiezingsdagen

Op 15 en 16 maart zijn een aantal stembureaus vervroegd open. De stemmen die op deze dagen zijn uitgebracht worden geteld op 17 maart vanaf 8.00 uur. Deze telling vindt plaats op het gemeentehuis / stadhuis. Na 21.00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Tellen van de briefstemmen

De gemeente ontvangt retourenveloppen met daarin een stempas en een gesloten envelop met het briefstembiljet.

Het tellen van de briefstemmen bestaat uit twee gedeeltes:

1.    Het vooropenen van de retourenveloppen

Het briefstembureau opent hierbij de retourenveloppen, controleert de stempas en doet bij akkoord het briefstembiljet in een stembus.

Vooropeningen vinden plaats op het gemeentehuis / stadskantoor op 15 en 16 maart om 10.00 uur en op 17 maart om 16.00 uur. 

2.    Het tellen van de briefstemmen

De stembus met nog gesloten briefstemenveloppen wordt geopend, de enveloppen worden geopend en de briefstemmen worden geteld. 

Het tellen van briefstemmen vindt plaats op het gemeentehuis / stadskantoor op 17 maart om 8.00 uur en ná 21.00 uur. De briefstemmen die om 8.00 uur zijn geteld, worden na 21.00 uur bekend gemaakt.

De bovenvermelde zittingen van de stembureaus van de vervroegde verkiezingsdagen en de briefstembureaus zijn openbaar.