Actueel

Noord-Holland tekent voor verkeersveiligheid

p 17 juni 2021 tekenen de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om de verkeersveiligheid in de regio te vergroten.

Resultaten enquêtes omgevingsvisie bekend

Van 5 mei tot en met 31 mei 2021 stonden de enquêtes over de omgevingsvisie online. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden werden gevraagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Hoe blijft Enkhuizen een fijne plek om te wonen, werken en recreëren, en welke keuzes moeten er gemaakt worden om Enkhuizen aantrekkelijk en leefbaar te houden? Bekijk de resultaten.

Zwemmen in de haven

In Enkhuizen is het een traditie om op warme zomerdagen een verfrissende duik te nemen vanaf de havenhoofden of de Sassluis en te zwemmen in de haven. Het zwemmen op deze plekken kan echter gevaarlijk zijn.

Help in de strijd tegen criminaliteit!

De gemeenten in West-Friesland en de politie werken samen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meldingen en tips van inwoners zijn hierbij onmisbaar. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost. Help mee door signalen te melden die kunnen wijzen op criminaliteit!

Start woonchallenge voor innovatieve woonconcepten

Marktpartijen, Westfriese gemeenten en provincie Noord-Holland werken samen aan versnellen woningbouw Twaalf marktpartijen in Westfriesland zetten woensdag 9 juni hun handtekening onder de samenwerking met de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland om vaart te maken met de bouw van meer nieuwe koop- en (sociale) huurwoningen en het verduurzamen van…

Meld vrijwilligers aan voor een vrijwilligersspeld

Het maatschappelijke- en verenigingsleven draait grotendeels op vrijwilligers. Daar hebben we vanuit de gemeente Enkhuizen grote waardering voor. Vrijwilligers die zich al jarenlang vrijwillig inzetten voor de gemeenschap kunnen worden voorgedragen voor een vrijwilligersspeld.

Gewoon lekker buiten spelen tijdens de Buitenspeeldag

Spelen en plezier maken. Dit waren de twee belangrijkste ingrediënten van de 14e editie van de Buitenspeeldag op woensdagmiddag 9 juni. Dé middag waarop we vierden wat zo belangrijk is: spelen!

Meld u aan voor de laatste online informatieavond over de warmtetransitie

In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe en in welke volgorde we het isoleren en aardgasvrij maken van onze woningen aanpakken. Met de Transitievisie Warmte stelt de gemeenteraad ook de meest kansrijke wijken vast. Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld wordt voor deze wijken een concreet plan opgesteld, het Wijkuitvoeringsplan.

GGD neemt enkele kinderopvang taken gemeenten over

Op verzoek van de gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, gaat de GGD Hollands Noorden per 14 juni a.s. een aantal taken op het gebied van de kinderopvang namens de drie gemeenten uitvoeren. Wat betekent dit voor u?  Registraties Landelijk Register Kinderopvang (LRK)  De aanvragen met betrekking tot dagopvang, buitenschoolse…

WatZr-campagne van start

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeentes in Noord-Holland is afgelopen vrijdag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Het doel is inwoners aan te zetten tot watZrs: kleine, simpele…

Nieuwsbrief Rekenkamercommissie SED

De Rekenkamercommissie SED heeft in mei de eerste nieuwsbrief van 2020 uitgebracht.

Zwemwaterkwaliteit

Tijdens het buitenzwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) informeren de provincies u over de kwaliteit van het water op de officiële zwemwaterlocaties. Op deze website vindt u steeds de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater of download de zwemwater app. Mogelijke meldingen zijn: waarschuwing (zwemmen mag, mogelijk risico voor de gezondheid)negatief…

Zomermelodieën carillons 2021

Sinds 7 en 8 juni worden de 17-eeuwse speeltrommels van de carillons weer ‘verstoken’. Stadsbeiaardier Frits Reynaert en stadsklokkenstelder Simon van Diepen hebben hiervoor een systeem bedacht om, met mondkapjes op en zoveel mogelijk met voldoende afstand van elkaar, Coronaproof de nieuwe melodieën te kunnen plaatsen. Op de kwartieren begint…

KindCentrum Het Anker voorbeeld onderwijs nieuwe stijl

Op 31 mei hebben Stichting Present, Berend Botje en gemeente Enkhuizen de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van KindCentrum Het Anker aan de Flosbeugel.

Steeds meer muziekles op basisscholen: "Nu belangrijk om te behouden"

Er wordt steeds meer muziekles gegeven op basisscholen. Tachtig procent van de basisschoolkinderen in Noord-Holland krijgt structureel op school les, blijkt uit cijfers van stichting Méér Muziek in de Klas.

Voorkom diefstal van vaartuigen en buitenboordmotoren

Het vaarseizoen is weer aangebroken. Helaas krijgt de politie de laatste weken ook weer meldingen van gestolen buitenboordmotoren.

Nieuwe app voor 800 jaar Westfriese Omringdijk

Duik met een hedendaagse app in zo'n 800 jaar Westfriese Omringdijk. De ruim 126 kilometer lange dijk loopt, de naam zegt het al, om West-Friesland heen.

Aanvragen leerlingenvervoer

Komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer? Voor het schooljaar 2021/2022 kunt u het leerlingenvervoer nu digitaal aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen kunt u contact opnemen met het team leerlingenvervoer via het algemene telefoonnummer, (0228) 360 100, of via…

Melkmarkt weer open voor verkeer

De Melkmarkt in Enkhuizen gaat 4 juni 2021 om 12.00 uur weer open voor al het verkeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke afsluiting van de Melkmarkt op te heffen.

Startersloket webinars voor de zomervakantie

Voor de zomervakantie zijn er nog 3 webinars van het Startersloket.

Gemeente gaat minder maaien

Dit jaar gaan we minder maaien. Grasstroken, walkanten en bermen bestaan straks uit lang gras.

Eropuit met de elektrische fiets? Voorkom brand en laad de accu verstandig op

Het is weer voorjaar! Een heerlijke tijd om erop uit te trekken met de elektrische fiets. Maar na verloop van tijd wordt de accu vaak slechter en kun je minder ver rijden met ondersteuning. Door goed om te gaan met de accu gaat deze langer mee en voorkom je brand.

Jonge mensen gezocht voor onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl

Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) doet voor de derde keer grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.