Actueel

Storing openbare verlichting Enkhuizen

Op dit moment ondervinden wij een openbare verlichting storing op de Clarissenplaats/Harkesteiger. Vaak heeft een storing aan een hele straat/wijk te maken met problemen met het kabelnetwerk waar deze lichtmasten op aangesloten zijn. Dit kan te maken hebben met schade veroorzaakt tijdens het plaatsen van schuttingen, graafwerkzaamheden of kabel ouderdom.…

Eerste vluchtelingen in woonunits locatie IJsbaan

Na een intense periode van voorbereiding is het zover. De eerste woonunits op de locatie IJsbaan zijn gereed voor bewoning. Vrijdag verhuisden de eerste dertig Oekraïners naar deze locatie. De komende tijd wordt elke week een nieuw blok met units geplaatst. In totaal komen er vijf units.  Op locatie IJsbaan worden in totaal maximaal 150 mensen uit Oekraïne gehuisvest.

Fietsroutes voor senioren door West-Friesland

Houdt u van fietsen of wilt u meer in beweging komen deze zomer? Dat kan! Binnen het programma Doortrappen worden in augustus en september in West-Friesland rustige fietsroutes georganiseerd door Team Sportservice. Bent u er ook bij?

Voel jij je als een vis in het water in het zwembad?

Voel jij je als een vis in het water? Haal je veel plezier uit het geven van zwemlessen aan verschillende doelgroepen? Dan zoeken wij jou!

Nix nodig

Dat alcohol schadelijk is, weten we allemaal. Voor jongeren onder de 18 geldt dat nog meer. Omdat hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. NIX18 is dus niet voor niks. Je kind niet laten drinken onder de 18 heeft nog meer voordelen voor de ontwikkeling van je kind. Daar…

Doortrappen West-Friesland: Gratis fietscheck voor senioren

Hoe een Westfries moet fietsen, dat hoef je ze niet uit te leggen. Fietsen doen ze tenslotte al bijna heel hun leven. Maar ze worden ook langzaam een dagje ouder, dus vragen ze zich wel eens af hoe lang dat nog goed, veilig en plezierig gaat. Daarom is de gratis…

Op bezoek bij de stadsbeiaardier

Wethouder Wim Hoogervorst had afgelopen dinsdag een eerste ontmoeting met stadsbeiaardier Frits Reynaert. Hij bezocht de hem in de Zuidertoren en luisterde er naar een mini concert. De wethouder die onder andere kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft kreeg uitleg over de werking van de beiaard en over de…

Wethouder Wim Hoogervorst bezoekt Huttendorp

Wethouder Wim Hoogervorst nam op 19 juli een kijkje bij dit mooie initiatief waar kinderen uit de buurt vier dagen hutten bouwen van oud materiaal. Welzijnswerker Jochem van Hoven gaf hem een warm ontvangst met een mooie rondleiding over het terrein en langs alle hutten.

Inschrijving Werkplaats Digitaal Ondernemen geopend

Speciaal voor ondernemers in Noord-Holland Noord is er nu Werkplaats Digitaal Ondernemen. Een digitale en fysieke plek, waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken.

Bomen planten en kappen

Gemeente Enkhuizen plant jaarlijks verschillende bomen. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat deze ziek is of schade veroorzaakt. In de meeste gevallen worden hiervoor weer nieuwe bomen teruggeplant, tenzij de plek te krap is voor een nieuwe boom. Wanneer er geen ruimte is zoeken we naar…

Bedank uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie

Het maatschappelijke- en verenigingsleven draait grotendeels op vrijwilligers. Daar hebben we vanuit de gemeente Enkhuizen grote waardering voor. Vrijwilligers die zich al jarenlang vrijwillig inzetten voor de gemeenschap kunnen worden voorgedragen voor een vrijwilligersspeld. Wilt u uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie eens in het zonnetje zetten met een persoonlijk bedankje?…

Naturalisatie

Afgelopen vrijdag verkregen twee inwoners van Enkhuizen via de naturalisatieceremonie het Nederlanderschap. Burgemeester Eduard van Zuijlen feliciteerde hen met een bos bloemen. Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.  Naturalisatieceremonie…

Enkhuizen maakt tijdelijke uitbreiding van terrassen zonder vergunning mogelijk

Het college van B&W heeft besloten een beleidsregel vast te stellen die tijdelijk uitbreiding of vestiging van terrassen bij horecabedrijven mogelijk maakt zonder de vereiste vergunningen. Het college wil zo bekijken of tijdelijke grotere terrassen passend zijn binnen de gemeente Enkhuizen vooruitlopend op het nieuwe beleid rondom terrassen.

#NIXnodig

Waar krijg jij een kick van? Crossen door het veld of stunten op waterbaan? Of maakt het je NIX uit? wijzijnleukerzonder #zonderalcohol #zonderdrugs #crossen #NIXnodig #nix18.

2e eenmalige energietoeslag van €500,00

Op 6 juni verscheen in het nieuws dat het kabinet een tweede bedrag wil uitkeren aan huishoudens met een minimaal inkomen om de hoge energiekosten te compenseren. Op dit moment hebben wij nog geen informatie of dit daadwerkelijk doorgaat. U kunt hiervoor daarom nog geen aanvraag indienen. Zodra wij hier…

Van Enkhuizen in opstand naar de geboorte van Nederland

Dit jaar herdenken wij de geboorte van Nederland. In 1572 kwam Nederland in opstand tegen de Spaanse macht. Dit is een keerpunt in onze geschiedenis. We herdenken dit met 40 andere gemeenten in Nederland. Elk van deze gemeente had hierin zijn eigen rol, zo koos Enkhuizen op 21 mei 1572…

Participatieraad

De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen. De leden zijn onafhankelijk en deskundig. Heeft u tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen? Geef het door aan de participatieraad. Kijk voor meer informatie op: www.enkhuizen.nl/participatieraad

Beiaardconcerten

Dinsdagavond 5 juli a.s. speelt stadsbeiaardier Frits Reynaert de top 10 van de meest gekozen verzoeknummers. Programma Zomeravond beiaardconcerten van 20.00 uur tot 21.00 uur:-21 juni Zuidertoren Wim van den Broeck (België)Drommedaris 17.30-18.00 uur bespeling: Elien van den Broeck-28 juni Zuidertoren Mannes Hofsink-5 juli Zuidertoren Frits Reynaert – verzoeknummers filmmuziek-12…

Vervanging openbare verlichting

Vanaf medio augustus starten we met het vervangen van de openbare verlichting in de wijken Noord en Drechterwijk.

Hoeveel rookmelders moet ik in mijn huis hebben?

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van uw huis verplicht. Een rookmelder gaat piepen zodra de melder in contact komen met rook. U krijgt zo een waarschuwing bij rook of brand.

Opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen op ijsbaan

Burgemeester Eduard van Zuijlen heeft donderdagavond omwonenden bijgepraat over de plannen voor een opvanglocatie op de ijsbaan. De opvanglocatie is nodig om de vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden voor een langere periode. Tijdens de bijeenkomst hebben omwonenden hun zorgen geuit en alternatieve locaties benoemd, zoals leegstaande bedrijfspanden. Burgemeester Van Zuijlen heeft toegezegd om contact te zoeken met een aantal bedrijven met de vraag of zij leegstaande panden beschikbaar hebben.  

Nieuw college voor Enkhuizen

Na succesvolle onderhandelingen is er in de gemeenteraad een coalitie ontstaan van vier partijen. De vier partijen droegen in totaal drie wethouders voor. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 mei zijn de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd.

Leerlingenvervoer 2022-2023 aanvragen

U kunt al leerlingenvervoer voor schooljaar 2022-2023 aanvragen. Voor komend schooljaar kunt u via www.enkhuizen.nl het leerlingenvervoer digitaal aanvragen.

Zomermelodieën carillons Enkhuizen

Stadsbeiaardier Frits Reynaert heeft op 2 en 3 mei de 17e-eeuwse speeltrommels van de carillons weer ‘verstoken’. Tot november klinken de volgende melodieën.

Werkzaamheden Koepoort

Op 9 mei starten we met werkzaamheden aan de Koepoort in Enkhuizen. De stadszijde en een gedeelte van de 2 zijgevels worden gerenoveerd. De werkzaamheden houden globaal in het plaatselijk herstellen van scheuren in natuursteen, voegwerk en gevels. Het ontroesten en conserveren van muurankers en het herstellen van de bevestiging…

Verhaal achter het oorlogsmonument

Achter oorlogsmonumenten en oorlogsgraven gaan veel verhalen schuil. Verhalen van ooggetuigen. Of van de nabestaanden van onze oorlogshelden. Verhalen die we niet mogen vergeten en moeten doorvertellen aan de jeugd.

Opvanglocaties vluchtelingen Oekraïne in Lutjebroek en Hoogkarspel

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland trekken samen op in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dankzij de inzet van inwoners en ondernemers zijn in korte tijd een groot aantal vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen, in hotels of recreatiewoningen. Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar locaties voor semipermanente opvang. Hiervoor worden twee locaties op korte termijn ingericht met in totaal maximaal 180 woonunits.

Uitbetaling energietoeslag

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat mensen met een lager inkomen een tegemoetkoming krijgen voor de stijgende energieprijzen. Op 26 april 2022 beslist de gemeenteraad over deze regeling. Wanneer de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal er gestart worden met het verstrekken van de toeslag. Houdt u de website in…

Inloopspreekuur voor vluchtelingen en gastgezinnen

Iedere maandag en vrijdag is er een inloopspreekuur bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor de gastgezinnen.

Leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen gestart

Sinds vrijdag 1 april kunnen ingeschreven vluchtelingen een prepaid bankkaart aanvragen.

Bijeenkomsten met Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben hun handen ineengeslagen om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dit doen we vooral dankzij de inzet van inwoners en ondernemers. Samen hebben we in rap tempo een groot aantal vluchtelingen opgevangen: er zijn inmiddels ruim 200 mensen die zo binnen onze gemeenten een veilig onderdak hebben gevonden.

Inschrijven van vluchtelingen

Om gebruik te maken van diverse voorzieningen, zoals medische zorg, is het belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente in de BRP (Basisregistratie Personen). Dit kan in het gemeentehuis van Stede Broec aan de Middend 2 in Bovenkarspel. Ook mensen die momenteel in de gemeente Enkhuizen of Drechterland verblijven, kunnen hier terecht.

Meer vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd

De toestroom van vluchtelingen naar de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaat ook in het weekend doo

Eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd

Dit is niet het meest recente artikel over de situatie in Oekraïne. Informatie kan achterhaald zijn. Binnen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is een eerste groep van dertig vluchtelingen opgevangen in Enkhuizen. Zij zijn eerst opgevangen in Amsterdam, waar de opvang nu overvol is. Mede dankzij de hulp…

Lijsttrekkersdebat

Op woensdagavond 9 maart wordt er een lijsttrekkersdebat georganiseerd in De Nieuwe Doelen.

Oproep: Opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen gezocht

Door de inval in Oekraïne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij worden nu nog veelal opgevangen in de buurlanden, maar het is zeer voorstelbaar dat er ook een aanzienlijk aantal van hen richting Nederland komt. Burgemeester Eduard van Zuijlen doet - ook namens het college en de gemeenteraad - daarom een dringende oproep aan iedereen die een accommodatie heeft.

Hulp aan Oekraïne

Wij voelen ons betrokken bij de vreselijke situatie in Oekraïne en onderzoeken op dit moment welke ondersteuning geboden kan worden nu Europa zich opmaakt voor de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne.

Volmacht geven voor gemeenteraadsverkiezing 2022

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kan iemand uw stem uit laten brengen via een volmacht.

SED-gemeenten helpen huurders met verlagen energierekening

Vanaf 18 januari stellen gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland waardebonnen ter beschikking waarmee inwoners met een huurwoning energiebesparende producten kunnen aanschaffen. Met deze actie helpen de gemeenten om de energierekening van hun inwoner te verlagen.

Schoon Westfriesland organiseert 'Gelukkig Schoonjaar'

Na een eerdere samenwerking komt het collectief Schoon Westfriesland nu met hun eerste, eigen gezamenlijk zwerfafval opruimactie: Gelukkig Schoonjaar!

Vuurwerkverbod en verbod op carbidschieten

Opnieuw is er een landelijk vuurwerkverbod van kracht. In lijn hiermee is ook carbidschieten verboden in alle gemeenten in West-Friesland.  Wat mag wel? U mag wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1 vuurwerk). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen…

Gemeente vrijdagmiddag telefonisch minder bereikbaar

De gemeente is aanstaande vrijdag 3 december vanaf 13.00 uur telefonisch minder bereikbaar.

Huis & Energie beurs in Vijfhuizen

U wilt uw huis verduurzamen.. maar waar moet u beginnen? Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november kunt u de consumentenbeurs Huis & Energie in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen bezoeken. Hier kunt u de meest comfortabele warmtepompen en de prachtigste zonnepanelen live ervaren in het levensgrote Duurzaam Droomhuis…

Vrijwilligersspelden voor vier stadsgenoten

Vier vrijwilligers ontvingen gisteren een vrijwilligersspeld. Ze hebben zich jarenlang met veel passie ingezet voor onze gemeente. Wethouder Dorus Luyckx reikte de spelden uit op het stadhuis.

Extra subsidie voor sport en bewegen in Enkhuizen

Organiseert u als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij graag activiteiten die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat? Vanuit het Sport- en Beweegakkoord Enkhuizen is extra subsidie vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Sportverenigingen, -aanbieders en andere organisaties met een maatschappelijke rol of ambitie in de gemeente kunnen hier aanspraak op maken.   

Training omgaan met dementie

De buurvrouw loopt in haar pyjama op straat of die meneer van 3 huizen verder kijkt steeds zo verward om zich heen. Herkenbaar? In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Helpt u mee aan een dementievriendelijk Enkhuizen?

Wat de Omgevingswet betekent voor ondernemers

Misschien heeft u weleens gehoord over de Omgevingswet. Deze wet treedt volgend jaar in werking. We zijn ons er al langere tijd op aan het voorbereiden. De Omgevingswet brengt namelijk veranderingen met zich mee voor zowel gemeenten, als voor inwoners en ondernemers. Denk daarbij aan vergunningverlening. Zo komt er een nieuw Omgevingsloket en gaat participatie een grote rol spelen. Er wordt gewerkt aan een omgevingsvisie en de bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan.  

‘Strijden of Snitchen’: ben jij voorbereid op criminaliteit?

Om jongeren bewust te maken van signalen en hen weerbaar te maken tegen de verleiding van criminaliteit ontwikkelde STRDR de serious game ‘Strijden of Snitchen’. Het spel maakt op praktische wijze duidelijk hoe op het eerste gezicht kleine onschuldige keuzes het verschil kunnen maken tussen het wel of niet terechtkomen in bepaalde situaties en de criminaliteit. Om die reden overhandigde burgemeester Eduard van Zuijlen het spel tijdens de landelijke Week van de Veiligheid aan Kim Schlee en Sedef Özdemir, jongerenwerkers in Enkhuizen.

Groene straten gezocht

De gemeente is op zoek naar groene straten! Heeft u zelf of met uw buren de straat vergroend en bent u trots op het resultaat? Doe dan mee aan ‘Groene Straten Gezocht’. Hittestress, wateroverlast en watertekort. Het zijn allemaal gevolgen van het veranderend klimaat. Om deze gevolgen te temperen starten…

Reminder: ondermijningstraining voor ondernemers

Samen met politie en het Openbaar Ministerie proberen de Westfriese gemeenten ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Volg de training om ondermijnende criminaliteit te herkennen.