Terug naar het overzicht

Aanbesteding herontwikkelingslocatie Hoogstraat/Zilverstraat van start

Op 24 november is door de gemeenteraad van Enkhuizen een positief raadsbesluit genomen over het Programma van Eisen voor de herontwikkelingslocatie Hoogstraat/Zilverstraat. Dit betekent dat de aanbesteding voor deze nieuwbouwlocatie op 1 december 2021 van start is gegaan

Programma van Eisen
Het plangebied bestaat uit het nu nog braakliggende terrein aan de Zilverstraat, inclusief het stadskantoor aan de Hoogstraat. Afgelopen maanden is gewerkt aan een Programma van Eisen en Wensen voor nieuwbouw en de openbare ruimte: een pakket met wensen en eisen voor woningbouwontwikkeling met aandacht voor groen en de verbinding met het water van de Oosterhaven. Het woningbouwplan zal bestaan uit een combinatie van huur- en koopwoningen waarvan een kwart bestemd voor (sociale) huur. Het parkeren wordt ingepast in de nieuwbouw.

De gemeente gaat ervan uit eind 2022 een partij (een ontwikkelaar) en een plan te hebben gecontracteerd.