Terug naar het overzicht

Denk verder mee over de horeca in Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen is bezig met het ontwikkelen van een horecavisie. Dit doen wij samen met adviesbureau HTC-advies. Participatie is een belangrijk onderdeel van dit traject. Daarom hebben wij u in juni al uitgenodigd om een enquête in te vullen. De resultaten daarvan worden momenteel verwerkt. Daarnaast organiseert de gemeente Enkhuizen óók een gebiedssessie waar alle belanghebbenden aan kunnen deelnemen. Dit zijn onder andere onze ondernemers, bedrijven en inwoners.

Wat is een gebiedssessie?

Tijdens een gebiedssessie bespreken wij met elkaar welke horecawensen en
-behoeftes er zijn voor een bepaald gebied. Om dit goed te kunnen doen hebben wij onze gemeente in verschillende gebieden ingedeeld:

  1. Binnenstad en haven
  2. Buitengebied: Enkhuizerzand en attracties, landbouw en dijkgebieden
  3. Buitenwijken
  4. Westeinde en Bedrijventerreinen

Denkt u mee?

Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan de sessie op dinsdag 18 juli van 10.00 tot 13.00 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Brouwerij De Werf (Paktuinen 6, 1601 GD Enkhuizen).Aanmelden kan via veiligheid@sed-wf.nl. U ontvangt daarna nog een bevestiging over uw deelname.

Meer over de horecavisie

De horecavisie beschrijft hoe de horeca in Enkhuizen in de toekomst eruit komt te zien. Op dit moment is er nog geen, beschreven, visie voor Enkhuizen. Met een visie voor de komende jaren kan een eenduidig horecabeleid opgesteld worden dat aansluit bij de huidige tijd en heldere kaders geeft voor de gemeente, horecaondernemers, inwoners en alle andere betrokkenen.