Terug naar het overzicht

Bedank uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie

Het maatschappelijke- en verenigingsleven draait grotendeels op vrijwilligers. Daar hebben we vanuit de gemeente Enkhuizen grote waardering voor. Vrijwilligers die zich al jarenlang vrijwillig inzetten voor de gemeenschap kunnen worden voorgedragen voor een vrijwilligersspeld. Wilt u uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie eens in het zonnetje zetten met een persoonlijk bedankje? Dan kan dat nu met een kort filmpje via bedanktvrijwilligers.nl.
 
Vrijwilligersspeldje
Al jaren reikt Enkhuizen het vrijwilligersspeldje uit aan vrijwilligers die zich minimaal 25 jaar vol enthousiasme inzetten voor onze gemeente. Ook dit jaar reiken we in september weer de vrijwilligersspeldjes uit. Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen vrijwilligers, het hele jaar door, aanmelden voor een speldje. Dat kan tot 1 september voor het jaar van uitreiking. Het aanmelden van een vrijwilliger kan via de website van de gemeente Enkhuizen via het formulier vrijwilligersspeldje.
 
Wanneer komt de vrijwilliger in aanmerking?
Voor de gestelde criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een speldje, verwijzen we u naar onze website. Er zijn twee soorten spelden voor vrijwillige inzet op maatschappelijk, sociaal, economisch en/of bestuurlijk vlak:
•          Zilveren speld (tenminste 25 jaar)
•          Gouden speld (tenminste 35 jaar)
 
Bedank uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie persoonlijk
De gemeente Enkhuizen is ook heel dankbaar voor alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeenschap, hoe lang of hoe kort ook! En dat willen we graag, samen met u, aan iedereen laten weten. Daarom verwijzen wij u graag naar de website www.bedanktvrijwilligers.nl van Vrijwilligerspunt Westfriesland waar u uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie persoonlijk met een kort filmpje kunt bedanken. Dus kent u een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje mag worden gezet? Die echt het verschil maakt binnen uw maatschappelijke organisatie? Of een organisatie die zo goed werk verricht, dat dat wel eens publiekelijk gezegd mag worden? Kent u die vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie uit Enkhuizen? Bedank die dan met een kort filmpje! Dat kan via www.bedanktvrijwilligers.nl
 
Wat moet u doen? Het is heel eenvoudig.

  1. Maak, met uw telefoon, een filmpje voor uw favoriete vrijwilliger of organisatie. Neem het filmpje horizontaal op. 
  2. Ga naar www.bedanktvrijwilligers.nl en vul uw gegevens en de gegevens van de vrijwilliger of organisatie in die u wilt bedanken
  3. Upload uw filmpje. Deze is maximaal 85Mb (~ 1 minuut)
  4. Bevestig de ingevulde gegevens en ga akkoord met de voorwaarden
  5. Nu alleen nog uw e-mailadres bevestigen via de e-mail die u krijgt (check voor de zekerheid uw spam)
  6. En klaar! Uw bedankje is onderweg. Zodra de ontvanger akkoord heeft gegeven, wordt het filmpje op bedanktvrijwilliger.nl geplaatst.

Extra vrijwilligersspeldje
Uit de voordrachten op bedanktvrijwilligers.nl wordt, middels een loting in september door het college een extra zilveren speld toegekend!

Alle spelden worden op een feestelijke wijze in het najaar uitgereikt.