Terug naar het overzicht

Bomen planten en kappen

Gemeente Enkhuizen plant jaarlijks verschillende bomen. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat deze ziek is of schade veroorzaakt. In de meeste gevallen worden hiervoor weer nieuwe bomen teruggeplant, tenzij de plek te krap is voor een nieuwe boom. Wanneer er geen ruimte is zoeken we naar een geschikte plek in de straat of buurt.
Jaarlijks worden bomen geïnspecteerd, wanneer wij verwachten dat een boom binnen 1 jaar een risico of gevaar wordt voor de omgeving dan zetten we de boom op de jaarlijkse kaplijst. Voor de kaplijst vragen we een vergunning aan om alle bomen die erop staan te mogen kappen.

Soms kunnen er op de kaplijst meer bomen staan dan in de vergunning wordt vermeld. De reden hiervoor is dat voor bomen die dunner zijn dan 20 cm en dode bomen geen kapvergunning nodig is.

Wilt u weten waar in 2022 bomen worden gekapt? Klik dan op deze link.

Waarom kapt de gemeente bomen?

Er zijn drie redenen waarom wij een gemeentelijke boom kappen:

  1. De gezondheid van de boom gaat achteruit

We voeren regelmatig controles uit naar de gezondheid en de veiligheid van onze bomen. Zo lang de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan. In sommige gevallen kan een boom langer blijven staan door hem bijvoorbeeld flink te snoeien. Als we merken dat het niet goed gaat met de boom en een gevaar vormt voor de omgeving, wordt de boom gekapt.

2. De boom is dood

Dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we deze weg. Voor het vellen van dode bomen vragen wij geen vergunning aan. Soms halen we dode bomen niet weg, omdat deze belangrijk zijn voor de natuur.

3. De boom veroorzaakt schade aan de stoep, de weg of een gebouw.

Boomwortels kunnen een stoep of weg optillen. Hierdoor kan een hoogteverschil ontstaan. Dit noemen wij ‘ernstige wortelopdruk’. Bomen kunnen ook tegen een gevel aangroeien of de fundering van een huis beschadigen. We kunnen dan een aantal dingen doen.

  • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt. We verbeteren dan meteen de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade.
  • We kijken of we de omgeving van de boom kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld de stoep of weg te versmallen. Zo ontstaat een groter stuk groen rond de boom.
  • Kan dit niet? Dan moeten we de boom waarschijnlijk kappen.

Vogels niet verstoren bij kap
Bij het kappen houdt de gemeente zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat we ons best doen om bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren. Bijvoorbeeld door de boom pas te kappen als de vogels het nest hebben verlaten.

Boomstronk verwijderen
Als een boom gekapt is, blijft de boomstronk nog achter. We verwijderen de boomstronk later met een speciale machine.