Terug naar het overzicht

Energietoeslag 2023 vanaf 5 december aan te vragen

Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm) kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen € 1.300. Mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum € 800.

Daarnaast geldt een vermogenstoets. Alleenstaanden met een vermogen boven € 7.605 en samenwonenden/gehuwden boven € 15.210 hebben geen recht.

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen en bij de gemeente bekend zijn, ontvangen de energietoeslag automatisch.

Inwoners die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze vanaf 5 december 2023 zelf aanvragen. Dit kan via de website, via het hoofdmenu ‘Direct regelen en informatie’ onder ‘Werk en inkomen’. Voor inwoners die online geen aanvraag kunnen doen, liggen aanvraagformulieren klaar bij de balie van burgerzaken.