Terug naar het overzicht

Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA onderzoeken mogelijkheid coalitie

Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA starten gesprekken om te bekijken of zij het over de inhoud
van een mogelijk coalitieakkoord en de invulling van een college eens kunnen worden. In totaal
bezet deze combinatie acht van de zestien bezette zetels in de Enkhuizer gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bleek de versplintering verder toegenomen in de
gemeenteraad van de haringstad. Twee partijen met drie zetels, drie partijen met twee zetels en
maar liefst vijf eenpitters verdelen de zeventien beschikbare raadszetels. Na het plotselinge
overlijden van Chris Segerius telt de raad echter zestien bezette zetels. De raadszetel van Chris
Segerius zal de komende vier jaar onbezet blijven.

Informerende gesprekken

Enkhuizen Vooruit! heeft na de verkiezingen het voortouw genomen tot het voeren van
informerende gesprekken. In de eerste ronde is met alle partijen een gesprek gevoerd. Hierna
volgde een tweede gesprek met de partijen die twee of meer zetels hebben behaald. Zowel in de
eerste als de tweede ronde verliepen de gesprekken in een goede sfeer. Na het onderzoeken van
verschillende mogelijke combinaties kwam de combinatie Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA
als meest haalbare uit de bus.

Vertrouwen

De partijen spreken het vertrouwen in elkaar uit en beseffen dat er geen sprake van een
meerderheidscoalitie is, maar zien daar ook de toegevoegde waarde van in. Het “motorblok”,
gevormd door deze drie partijen, laat daarmee ook ruimte voor de inbreng van de overige partijen
in de gemeenteraad. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een akkoord op hoofdlijnen met
ruimte voor initiatieven en het bedrijven van politiek.

In de komende tijd gaat er met enthousiasme en voortvarendheid gewerkt worden aan het
coalitieakkoord waarin de inbreng van de overige partijen in de raad, organisaties, ondernemers en
inwoners meegenomen zal worden.