Terug naar het overzicht

Gemeente, ondernemers en Marketing Enkhuizen verstevigen samenwerking

Stichting Marketing Enkhuizen verzorgt de promotie van de stad Enkhuizen. De gemeente en Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van Marketing Enkhuizen. Ook ontvangt Marketing Enkhuizen van beide partijen subsidie om de stad Enkhuizen op de kaart te zetten en te houden.

De gemeente en SOE gaan nu meer samenwerken. Op 1 februari ondertekenden wethouder Jan Franx, voorzitter Ingrid Mol van Stichting Marketing Enkhuizen en Herman Hoekstra, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen hiervoor een uitvoeringsovereenkomst.

In de uitvoeringsovereenkomst leggen de partijen concrete en gezamenlijke werkafspraken over de doelen en activiteiten van de Stichting Marketing Enkhuizen vast. Het gaat om de periode 2024 tot en met 2026. Ook is afgesproken dat de ondernemers van Enkhuizen worden betrokken bij de activiteiten van Marketing Enkhuizen. Daarnaast gaat de stichting een strategisch meerjarenplan maken.

Stichting Marketing Enkhuizen is opgezet om de bekendheid en aantrekkelijkheid van Enkhuizen te behouden en waar mogelijk te versterken voor bewoners, bezoekers en bedrijven, vooral voor de sector toerisme, evenementen, horeca en detailhandel in de stad.