Terug naar het overzicht

Graafwerkzaamheden en aanleg voorlandkering Enkhuizerzand

Begin januari is EuroParcs gestart met het rooien van een groot aantal bomen op het Enkhuizerzand. Voordat de kap begon, heeft een ecologisch onderzoeksbureau de bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van nesten van ransuilen. Deze bleken er niet te zijn. Inmiddels zijn de kapwerkzaamheden achter de rug. De gekapte bomen krijgen een tweede leven als hout voor de hout- en meubelindustrie en worden deels hergebruikt bij afscheidingen op het terrein.

Het bouwterrein wordt nu opgeruimd. Binnenkort beginnen de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de waterpartijen op het vakantiepark. De afgegraven grond wordt grotendeels gebruikt voor de aanleg van de voorlandkering die het recreatiegebied beschermt tegen overstroming en voor de eerste rij kavels langs de oever van het vakantiepark.

Voorlandkering

De afgelopen weken had de kustlijn bij de camping en het openbaar gebied het zwaar te verduren door een combinatie van hoog water in het IJsselmeer, hevige regenval en harde wind. EuroParcs richt het hele recreatiegebied in; camping, vakantiepark en het omliggende openbaar gebied. In de plannen zijn maatregelen opgenomen om het gebied te beschermen tegen hoog water.

In het openbare gebied komt een kustboog die moet voorkomen dat het strand het IJsselmeer in spoelt. Daarnaast legt EuroParcs een voorlandkering aan in de vorm van een dijkje. De voorlandkering beschermt het gehele Enkhuizerzand tegen overstroming. De voorlandkering loopt vanaf het Zuiderzeemuseum tot en met de camping in het noorden, waar deze op de Oosterdijk zal aansluiten. Deze voorlandkering zal in fasen in de komende jaren worden aangelegd, te beginnen bij het vakantiepark. De voorlandkering wordt tevens versterkt met een steenbestorting. De gestorte grond zal gedurende tenminste een half jaar moeten inklinken en zetten voordat deze voldoende stabiel is om ingericht te worden.